Деманти УИО БиХ након писања Инфорадара

0
243

Након преношења текста са портала Инфорадар, под насловом “Афере дрмају државне царине: Службеници краду, инспектори рекетирају, Џакула штити“ огласила се и Управа за индиректно опорезивање.

Њихов деманти објављујемо у цјелости:

Дана 8. 7. 2019. године у вашем медију је објављен текст под називом „Афере дрмају државне царине: службеници краду, инспектори рекетирају“!

Не улазећи у ваше право да објављујете приче сходно уређивачкој политици и слободи новинарства, због потпуно тачног и објективног информисања јавности у БиХ желимо да поред објављеног текста поставите и реакцију Управе за индиректно опорезивање, сљедећег садржаја:

УИО у потпуности дематује наводе које је објавио портал „Инфорадар““ о наводном кримилалу службеника Управе за индиректно опорезивање у случајевима управног поступка у којем је донесено рјешење о одузимању робе, која је у Босну и Херцеговину стигла из Холандије, те о наводном „рекетирању“ и „узимању мита“ службеника УИО из Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја РЦ Бања Лука.

Регионални центар УИО Тузла 22.06.2017. године донио је рјешење о одузимању робе која је у БиХ дошла из Холандије. Предметну робу је са фактурама према комапанији „Босна-Багат“ доо Тузла послала фирма „Лилy Маас“ из Холандије. Потпуно је неистинита тврдња да су службеници УИО злоупотријебили положај и искористили печате фирме „Босна-Багат“ доо Тузла да би сами наручили техничку робу из Холандије. Рјешење о заплијени робе донесено је на приједлог Цариснке испоставе Бијељина која је навела да су дана 22.02.2017. године на царински терминал Цл Бијељина приспјеле двије пошиљке за увозника „Босна-Багат“ д.о.о. Тузла по царинским пријава за провоз робе Д-582/17 и Д-583/17. Шпедиција „Меридиан“ а.д. Бања Лука је дана 24.02.2017. године писмено обавијестила Цл Бијељину да не посједују овлаштење наведене фирме о заступању код Цл Бијељина, да нису успјели ступити у контакт са истом чиме нису у могућности предузимати никакве радње код Цл Бијељина у смислу подношења царинске пријаве за окончање поступка провоза, односно за стављање робе у поступак царинског складиштења. ЦИ Бијељина је 28.02.2017.године од предузећа „Босна-Багат“ д.о.о. Тузла затражила да достави потребну документацију, односно овлаштење о заступању шпедицији „Меридан“ а.д. Бања Лука како би се роби одредио други царински поступак. Како је провјером која је извршена од стране Одсјека за провођење прописа РЦ Тузла утврђено да се „Босна-Багат“ д.о.о. Тузла не налази на пријављеној адреси, те како Цл Бијељина није у могућности да сазна нову адресу предузећа „Босна-Багат“ д.о.о. Тузла, то је Цл Бијељина извршила достављање позива предузећу „Босна-Багат“ д.о.о. Тузла о потреби достављања потребне документације ради окончања царинског поступка путем огласне плоче Цл Бијељине. Из свега претходно наведеног ЦИ Бијељина је дала приједлог заплијену предметне робе. Имајући у виду чињеницу да је у поступку утврђено да „Босна-Багат“ д.о.о. из Тузле није поручила спорну робу, иако је на спорним фактурама ова фирма наведена као купац и увозник робе, као и чињеницу да су предметну робу у Босну и Херцеговину увезле двије пријевозничке фирме и да су исти спорну робу показали Цл Бијељина дана 22.02.2017. године, те чињеницу да до дана доношења тог рјешења код надлежне Цл Бијељина нису покренуте радње и поступци неопходни за одређивање царински одобреног поступања или употребе за предметну робу, обзиром да Цл Бијељина није поднесена пријава за редован поступак царињења нити за било који други царински поступак, то је и донесено рјешење о заплијени предметне робе.

Предметна роба продана је 26.09.2018. године. С обзиром да је рјешење постало извршно, а уједно цијенећи да се радило о врсти робе за коју би дуго чекање са продајом проузроковало велико умањење вриједности, одлучено је да се роба прода. Међутим, уколико се у овом предмету доносе другачија одлука, прије свега се мисли на поступке пред надлежним правосудним иснтитуцијама, постоји могућност да се добије и поврат вриједности остварене продајом робе. Из свега претходно наведеног јасно произилази да УИО предметну робу одузела, јер је на иста стигла у БиХ под чудним околностима и нико није у то вријеме предузимао било какве радње за даље поступање с предметном робом, те је у законски проведеном управном поступку иста и одузета. Зато су потпуно неистините информације и тврдње изнесене на вашем порталу!

У тексту објављеном на вашем порталу изнесене су такођер паушалне и потпуно нетачне информације о „наводом „рекетирању“ и „узимању мита“ двоје службеника УИО из Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја РЦ Бања Лука. У дијелу текста који говори о „спорном одузимању злата“ од стране службеника УИО, још једном истичемо да је до одузимања златног и сребрног накита дошло због учињених незаконитих радњи у пословању одређених лица у БиХ. С тим у вези желимо истаћи да су службеници Групе за спречавање кријумчарења и прекршаја РЦ Бања Лука у периоду од 18.11.2017. године до 11.07.2018. године извршили три провјере поријекла робе (златног и сребреног накита) те утврдили слиједеће:

Дана 18.11.2017. године у заједничкој акцији са службеницима ГСКиП РЦ Мостар и сарадњи са Групом за истраге РЦ Бања Лука, на Градској пијаци у Великој Кладуши извршено је привремено одузимање робе (сребрени накит) од лица са иницијалима К.И. Вриједност привремено одузетог сребреног накита се процијењује цца 44.013,00 КМ, те је том приликом издата Потврда о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-111/17 од 18.11.2017. године и Записник о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-111-2/17 од 18.11.2017. године.
Дана 12.03.2018. године након провјере поријекла робе извршено је привремено одузимање робе (сребрени накит) од К. Х., власника „Силвер схоп Атлантис ТР“ Бихаћ, укупно процијењене вриједности цца 15.210,00 КМ, те је издата Потврда о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-25/18 од 12.03.2018. године и Записник о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-25-2/18 од 12.03.2018. године.

Дана 11.07.2018. године након провјере поријекла робе извршено је привремено одузимање робе (златни накит) од претходно именованог К. Х., укупно процијењене вриједности цца 121.536,00 КМ, те је издата Потврда о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-36/18 од 11.07.2018. године и Записник о привременом одузимању предмета број: 05/4-2/И-18-7-76-36-2/18 од 11.07.2018. године.

Све активности су проведене у складу са законским прописима, а након поменутих провјера и откривених повреда прописа из области индиректног опорезивања настављено је даље предузимање службених радњи у циљу процесуирања починиоца казнених дјела пред надлежним судовима.

Из документације коју вам достављамо у прилогу потпуно се јасно види да су службеници УИО поступали у складу са важећим законским прописима. На основу прикупљених обавјештајних информација извшене су активности на терену. Утврђене су незаконитости у прометовању златног и сребрног накита. Роба, за коју нису постојали докази о поријеклу, је привремено одузета, а из приложене документације се види да лице од којег је роба одузета није имало примједби на рад службеника УИО, као и да је добровољно предало робу. Из извјештаја о поступању службеника УИО јасно се види да је предметна роба уредно упакована у амбалажу без могућности отварања и обиљежена пломбом број: 0072571. Након тога, поступајући службеници су робу предали Одсјеку за пословне услуге у Регионалном центру УИО у Бањалуци. Привремено одузети накит се налази у закупљееном сефу код једне комерцијалне банке до окончања постпука пред надлежним судом.

УИО у потпуности дематује све паушално изречене наводе неименованих извора и потпунуно неистините информације у тексту објављеном на вашем порталу о наводном „рекетирању“ трговаца на подручју Добоја, као и власника појединих аутоотпада и радњи мобилних телефона од стране појединих службеника Управе. Објављивање оваквих информација на бази прича „рекла-казала“ и без било каквих доказа потпуно је непрофесионалан приступ новинарству и ничим засновано нарушавање угледа и дигнитета Управе за индиректно опорезивање и њених службеника, са очигледним циљем постизања одређених интереса појединих група које су познате Управи. Свакако напомињемо да ће УИО судским путем затражити заштиту угледа институције и истине у цјелости!

Због потпуно тачног и објективног информисања јавности тражимо да објавите реакцију УИО у цијелости!

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Унесите коментар
Унесите име