ĐORĐE KNEŽEVIĆ: Da li mladoženja želi da postane mlada?

Ove godine su zbog pandemije koranavirusa otkazana nebrojena vjenčanja.

Ali, prije šest ili sedam godina prijatelj i ja smo bili na nekoj svadbi i slušali smo odbornika kako izgovara ono što su svi koji čitaju ovaj tekst čuli bar dvadeset puta: „Bračni supružnici su ravnopravni u braku“; „Ne budite ljubomorni jedno na drugo već na vaš brak“; potom i rečenicu koja je povod za ovaj tekst, a koja se odnosi na prezime koje će bračni supružnici nostiti nakon zaključenja braka: „Odmah da vam kažem – dozvoljene su sve kombinacije.“

Kako je odbornik izgovorio da su dozvoljene sve kombinacije „na prvu“ prijatelju rekoh kako to nije tačno pozivajući se na to da sam položio ispit iz porodičnog prava i da sve kombinacije nisu dozvoljene. Odbornik nastavlja: „…bračni supružnik može da uzme prezime drugog bračnog supružnika, svako može da zadrži svoje prezime, može da svom prezimenu doda prezime svog bračnog supružnika i može da uzme prezime bračnog supružnika i njemu doda svoje prezime.“

Nakon ovog slova između mene i prijatelja kreće diskusija. Prijatelj kaže: „Vidiš da mogu sve kombinacije!“ Ja govorim da ne može mlada da uzme prezime mladoženje, a istovremeno da mladoženja uzme prezime mlade. To bukvalno znači da su razmijenili prezimena. Prijatelj kaže: „Ako je ovako kako je odbornik pročitao, onda svaki od bračnih supružnika može da uzme prezime drugog bračnog supružnika. Dakle, može i mladoženja od mlade i istovremeno mlada od mladoženje.“

Svaka naredna svadba na kojoj smo zajedno bili pretvorila se u to da nas dvojica čekamo da se završi čin vjenčanja, da svi čestitaju, a onda taman kada matičar i odbornik misle da je stvar za danas gotova prijatelj i ja krenemo u ispitivanje.

Prije ispitivanja redovno je slijedila molba, upozorenje, a ponekada i prijetnja prijateljeve žene da „budemo normalni” i ne pravimo svaki put cirkus. Ne biste nam vjerovali kakve smo sve odgovore dobijali. Nije nam se jednom desilo da pitamo može li istovremeno mladoženja da uzme prezime mlade i mlada mladoženje, a da odbornik i matičar u glas odgovore jedno sa „da“, drugo sa „ne“. Jedna djevojka nam je pričala da je njena tetka uzela prezime svoga muža, a on njeno da bi izbjegli nekakav porez.

Kako je stvar pravne prirode bio sam zadužen da provjerim šta u propisima piše, ali evo – to se oteglo skoro deset godina do momenta spremanja pravosudnog ispita. Pa da vidimo da li su odbornici u pravu i šta kažu propisi.

Kako bismo lakše pratili cijelu situaciju pretpostavićemo da se vjenčavaju Mladen Mladenović i Radenka Radenović.

Porodični zakon Republike Srpkse u članu 43. stav 1. predviđa da se bračni supružnici mogu sporazumjeti da im prezime bude prezime jednog od njih, a mogu i zadržati svaki svoje prezime. Dakle, prema citiranom propisu Mladen i Radenka mogu da se dogovore:

  1. Da oboje nakon zaključenja braka budu Mladenović ili da oboje budu Radenović
  2. Da Mladen ostane Mladenović, a Radenka ostane Radenović kao prije zaključenja braka.

Citirani član u stavu 2. predviđa da svaki bračni supružnik može svom prezimenu dodati prezime svog bračnog supružnika. Što znači da:

  1. Mladen može samo da doda prezime Radenke i bude Mladenović Radenović, a Radenka može da bude samo Radenović Mladenović.

Prema Porodičnom zakonu bračni supružnik koji dodaje prezime drugog bračnog supružnika nije mogao svoje prezime da stavi na drugo mjesto, već isključivo da njegovo prezime bude na prvom mjestu i da se doda prezime bračnog spuružnika.

Potrebno je ukazati da Porodični zakon i Zakon o ličnom imenu u dijelu koji propisuje prezimena bračnih supružnika koje će nositi nakon zaključenja braka nisu u potpunosti usklađeni.

Tako Zakon o ličnom imenu u članu 10. stav 1. predviđa da prilikom zaključenja braka bračni supružnici mogu da se sporazumiju da za prezime uzmu prezime jednog ili drugog bračnog supružnika ili da svaki bračni supružnik zadrži svoje prezime ili da svaki od njih svom prezimenu doda prezime svog bračnog supružnika.

Kao što vidimo ovdje se radi o gore navedenim varijantama, kao u porodičnom zakonu. Međutim, Zakon o ličnom imenu predviđa još jednu opciju i to:

  1. Da jedan bračni supružnik uzme prezime drugog bračnog supružnika i tom prezimenu doda svoje prezime. Ukoliko Mladen želi da se preziva Radenović Mladenović, odnosno da na prvo mjesto stavi prezime svog bračnog spružnika, onda Radenka mora ostati samo Radenović i obrnuto. Ukoliko Radenka želi da joj kao prvo prezime stoji Mladenović Radenović, onda Mladen mora da zadrži samo prezime Mladenović.

Napominjem da je na isti način predmetno pitanje regulisao članom 8. ranije važećeg Zakona o ličnom imenu.

Ukratko: odbornik koji na vjenčanju pročita da su dozvoljene sve kombinacije nije u pravu. Bračni supružnici ne mogu da izvrše „zamjenu prezimena”, odnosno da istovremeno mlada uzme prezime mladoženje i mladoženja prezime mlade. Takođe, nije moguća opcija da oba bračna supružnika istovremeno kao prvo prezime uzmu prezime bračnog supružnika i da njemu dodaju svoje prezime, već to može učiniti samo jedan od supružnika, a drugi u toj opciji mora zadržati svoje prezime.

Jedna „važna svadbarska” zabluda je otklonjena.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite komentar
Unesite ime