ЈОВАНА КИСИН: Да ли је суд постао пуномоћник Еко топлана?

0
611
foto: srpskacafe.com

Бањалучки адвокат Јована Кисин казала је да је на адресу њене адвокатске канцеларије стигло неколико обавјештења Основног суда у Бањој Луци због наплате дуговања према Еко топланама.

У питању су обавјештења која су идентична оним које је добио покојни генерал Славко Лисица о чему је ИЗВОР јуче писао. Кисин сматра да обавјештења суштински представљају опомену пред доношење рјешења о извршењу наплате дуга.

– Дакле, корисник се обавјештава да су Еко топлане поднијеле приједлог за извршење за принудну наплату потраживања. Корисник се прије доношења рјешења о извршењу позива да у року од осам дана уплати главни дуг и трошкове од 309 КМ који се односе на трошaк састава приједлога за извршење и евентуално још неких трошкова извршног поступка – казала је Кисин.

Суд, додаје она, унапријед пише да ће одобрити приједлог за извршење принудне наплате, односно саопштава одлуку прије доношења одлуке. Ни трошкови извршног поступка и заступања у извршном поступку, истиче Кисин, не могу да се наводе, јер није још донесено рјешење о извршењу. Ова обавјештења, сматра она, пуна су неправилности.

– На основу Закона о извршном поступку одлуке које суд може донијети у овом поступку јесу рјешење и закључак. Суд је непристрасан орган пред којим су странке у поступку једнаке. Суд не може да опомиње у име једне странке другу странку на испуњење неке обавезе о којој још није ни донио одлуку – казала је Кисин.

Суд, наставља она, уопште не може да опомиње странку на било какво испуњење обавезе. Суд може само у склопу својих законских овлашћења да донесе рјешење о извршењу на основу извршне или вјеродостојне исправе уколико је приједлог уредно поднесен.

– Суд не може и не смије да потраживање било које странке у поступку учини извјесним, вјероватним и основаним уколико о томе није донио одлуку. Суд о захтјеву странке одлучује доношењем законом прописане одлуке коју може извршити тек након њене правоснажности и извршности – истакла је Кисин.

Ако рјешење о извршењу није донесено, онда не постоји обавеза плаћања састава приједлога за извршење. Другим рјечима, суд не може да опомиње странке да плате нешто о чему још није донио одлуку да су дужни да плате. Тиме суд прејудицира сопствену одлуку у корист једне странке пред судом, а на штету друге и тиме без одлуке одлучује о некој правној ствари.

– Одређивање рока од осам дана за доношење одлуке коју је по закону свакако дужан да донесе?! Који би ово онда рок био? Судски, инструкциони, преклузивни? Ово тек отвара Пандорину кутију. Рецимо неко поступи по овој опомени, исплати главни дуг, а не исплати трошкове од 309 КМ. Како обавезати корисника да исплати трошкове који због недоношења рјешења о извршењу никада нису ни настали – пита Кисин.

Правна агонија се наставља, јер се поставља питање како ће бити донесено рјешење о извршењу само за трошкове ако је корисник поступио по опомени и исплатио главни дуг.

– Суд ће да поступа супротно својој опомени? И како да суд зна да је корисник у року од осам дана извршио тражену обавезу кад му није наложио да доказ о уплати достави суду? Јавиће му Еко топлане као тражиоци извршења – додаје Кисин.

Иако не постоји одлука о досуђеним трошковима од 309 КМ за адвоката Еко топлана, суд опомиње кориснике да и то плате.

– Али не морате да платите судску таксу од 25 КМ, судског извршитеља од 10 КМ. Битно је да су Еко топлане намирене, а то што се суд финансира из судских такси – то нема везе. Дакле, ово је основ да се покрене поступак за утврђивање штете која се наноси буџету – сматра Кисин.

Посљедње питање које поставља обавјештење Основног суда јесте питање једнакости – зашто само Еко топлане имају овај посебан третман пред судом, односно да ли је суд постао пуномоћник Еко топлане, па у њено име шаље опомене корисницима?

– Да ли је потребно да се уопште позивам на Европску конвенцију и право на правично суђење, једнакост пред судом, приступ суду? Или Устав БиХ и Устав РС који гарантује то исто – једнака заштита својих права у поступцима пред судом? Или на Закон о судовима који судове дефинише као самосталне и независне од било кога а посебно од мијешања извршне власти, да је забрањен сваки облик утицаја на доношење судских одлука – закључила је Јована Кисин.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Унесите коментар
Унесите име