ЗА ВРИЈЕМЕ МАНДАТА НЕДИМА ХРЕЉЕ: Радници ЈУ Апотеке Сарајево прислушкивани на радним мјестима

0
224
foto: A. Kebo

Радници Јавне установе Апотеке Сарајево, за вријеме мандата бившег директора Недима Хреље, тајно су прислушкивани на својим радним мјестима. Тужилаштво КС-а од 2016. истражује овај предмет. За три године није донесена одлука – Кантонално тужилаштво још „провјерава све наводе“ о могућем кривичном дјелу неовлашћеног прислушкивања и звучног снимања из члана 188. КЗ-а ФБиХ.

Опрему за снимање у неколико пословних јединица инсталирала је, према фактурама у посједу Журнала, агенција Sword Security 2015. године. Набавка, постављање и одржавање ове опреме, нису били саставни дио тендерске процедуре и уговора о постављању видеонадзора. Уређаји за тајно, неовлашћено прислушкивање у појединим апотекам, откривени су приликом примопредаје Система техничке заштите у објектима ЈУ Апотеке Сарајево, који је до тада вршила агенција Sword Security, а преузела га Агенција DSC из Сарајева (август 2016.).

Трећег августа 2016. у апотеци Ченгић Вила извршен је преглед и примопредаја Система техничке заштите (противпровала, видеонадзор, ватродојава). Посао који је 2015. Уговором добио Sword тада преузима DSC. Приликом прегледа пронађена су техничка средства и опрема која омогућава неовлашћено прислушкивање. Примопредаја је прекинута, обавијештен МУП КС-а, јер се према Уредби о пословима техничке заштите који се односе на кориштење алармних система, видеонадзора и других техничких средстава, та средства нису могла користити за заштиту имовине.

Из апотеке је изузет снимач тип Дахуа и микрофон са инсталацијом. Након тога, због сумње да ово није једина апотека у којој су радници и купци нелегално прислушкивани, провјеравају се и преостале апотеке у саставу ЈУ Апотеке Сарајево. Резултат је био очекиван: апотека Ченгић Вила била је тек једна у низу у којој су, поред видљивог и обиљеженог видеонадзора, постављени и нелегални уређаји за прислушкивање.

У наредна два дана, техничари су изузели прикривене микрофоне/инсталацију опреме која омогућава прислушкивање из апотека: Хитна, Доњи Пофалићи, Хаџићи, Центар, Скендерија, Позориште, Башчаршија, Стари Град, Седреник, Ковачићи, Грбавица, Логавина, Вогошћа, Брека, Мејташ, Кошево, Маријин Двор, Вразова, Импортанне центар, Добриња, Ново Сарајево, Велешићи, Бућа Поток, Нови Град, Отока, Сарај Поље, Рајловац, Швракино Село, Илиџа и Илијаш. Изузета опрема достављена је МУП-у КС-а.

Уграђивана опрема које нема у уговору

У новембру 2014. године покренут је поступак за набавку и уградњу видеонадзора у објектима ЈУАС. Од три понуђача: Sword Security, Securitas и WAG Gama сигурност, најнижу цијену понудила је агенција Sword Security – 47.908 КМ. Комисија која је била задужена за ревизију свих уговора и пословања са агенцијом Sword Security пронашла је много озбиљних неправилности.

У извјештају комисије, који је у посједу Журнала, наводи се како уопште није јасно на основу чега и којих техничких карактеристика опреме је изабрана најповољнија понуда, када није ни било плана и предмјера радова за ову опрему. Поставља се питање и ко је и на основу чега дао спецификацију опреме. Комисија уочава и да је све понуде из тендерске документације, конкретно Анекс 3, који садржи спецификацију опреме и цијене по јединици мјере, писала иста особа, уочавајући исти рукопис у Анексу 3.

Приликом контроле рачуна уочено је да је уграђена опрема које нема у уговору.

Шеснаестог маја агенцији Sword Security враћен је рачун од 14. априла. Износ тог рачуна био је у тачном износу којим се заокружује укупна цифра из уговора. У њему недостаје прецизна спецификација опреме и инвентара. За цијену од 12.960 КМ без ПДВ-а наводи се само Услуга монтаже и демонтаже аудио уређаја за пренос звука.

Угрожавање права на приватност

Sword Security је са ЈУ АС потписао и друге уговоре. У децембру 2015. уградио је Chrom капију и пратећу опрему у „Витамин шоп Башчаршија“. За овај посао није постојао уговор или одлука о прихватању понуде. Цијене фактурисане за овај посао изнад су тржишних вриједности у том тренутку. Након ревидирања свих уговора са Сwордом, комисија је дала примједбе на достављене рачуне, уграђену опрему и ону која се налази на налозима.

Осим проблема са нелегалним прислушкивањем, комисија за ревизију свих уговора и комплетног пословања те Синдикат радника у здравству КС проблематизовали су и увођење видеонадзора. Као један од најкрупнијих проблема се поставља питање ко је у име ЈУ АС обављао послове контролора збирке личних података и ко је имао шифру за контролу података. Одлука о увођењу видеонадзора донесена је без одлуке УО, наводи Комисија.

Због тога је Синдикат радника у здравству тражио од Агенције за заштиту личних података покретање поступка против ЈУ Апотеке Сарајево због угрожавања права на приватност запосленика употребом видео и аудионадзора.

У захтјеву синдиката наводи се да радници нису дали сагласност за обраду личних података употребом камера видеонадзора, а сумњају и да надзор излази из оквира првобитне намјене.

У јуну 2016. Апотеке Сарајево одговориле су Агенцији на питање да ли крши права својих запосленика. Видеонадзор је истакнут одговарајућим ознакама, појаснили су. Евиденција о личним подацима добијеним видеонадзором регистрована је у Главном регистру Агенције. Камере су ту да заштите од крађе и разбојништва. А о томе у којим јединицама се врши аудионадзор и нелегално прислушкивање, те ко је уређаје инсталирао – у ЈУ АС не знају ништа.

Како су пријаве прослијеђене МУП-у и Тужилаштву, Агенција је поступак у својој институцији обуставила.

Анекси за додатну зараду

Осим уговора о уградњи видеонадзора, ЈУ АС су са агенцијом Sword Security потписале и уговоре о пружању услуга физичке заштите, дојавног центра и интервенције. Један у априлу 2013, други у јуну 2014. На други уговор касније су додата два анекса – први да у цијену услуге не улазе издавање записника и атеста, други да се наплаћује додатних 90 КМ по штићеном објекту за издате записнике и атесте. Овим анекси значајно су дигли цијену радова (49.000 КМ) које је Sword Security изводио за ЈУ АС. Тако је Агенција Sword Security наплатила услуге које су већ биле предвиђене у основном уговору а ЈУ АС биле у ситуацији да крше Закон о јавним набавкама.

Комисија која је ревидирала уговоре склопљене са Sword Security скренула је пажњу и на два уговора из 2014. у којима је Sword Security искористио прилику и по неморалним цијенама фактурисао PP апарат.

Након свега, Комисија је предложила да се Sword Security дисквалификује из даљњих конкурса ЈУ АС. Недим Хреља, скоро је извјесно, биће поново именован за директора ЈУ АС.

Б. Мркић Радевић / zrunal.info

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Унесите коментар
Унесите име