ПРОИЗВОЉНА ПРИМЈЕНА ПОСЛОВНИКА ВСТС: Тегелтија не зна или свјесно обмањује јавност?

0
250

Супротно наводима Милана Тегелтије, предсједника Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС), Правилник о раду институције на чијем је челу се императивно мора примијенити на сваког кандидата коме је брачни друг запослен у суду, без обзира на то да ли је супружник запослен прије или послије доношења Правилника. Довољно је само да је брачни друг кандидата за предсједника суда запослен у истом суду у вријеме пријављивања на конкурс, то кандидата аутоматски „искључује из трке“ за поменуту функцију.

Рекао је ово у разговору за портал eTrafika.net судија у Основном суду Брчко дистрикта Недељко Табаковић те додао како је чињеница да је супруга, за сада, изабраног кандидата запослена у суду у вријеме пријављивања на конкурс, сасвим довољна да ВСТС не позове Јадранка Грчевића на разговор.

– А камоли да истог именује за предсједника суда. Ако су чланови ВСТС-а уопште и били упознати са том чињеницом – истиче Табаковић.

Подсјећамо, eTrafika.net је, серијом текстова, објавила нерегуларности које су пратиле именовање првог човјека брчанског суда, а овом темом касније су се бавиле и бројне колеге из других медија. Наиме, ВСТС је средином јула именовао Јадранка Грчевића за предсједника Основног суда у Брчком иако он није испуњавао услове за именовање на поменуту позицију јер му је у истој институцији запослена и супруга, а што је у супротности са Правилником о раду ВСТС.

Истовремено, ово именовање је спорно и због тога јер је из конкурсне процедуре, опет супротно одредбама истог Правилника, искључен судија Недељко Табаковић који је једини испуњавао услове, због чега тражи да се поменута поништи.

Након што је спорно именовање заинтересовало јавност, али и бројне медије, предсједник ВСТС се јавно огласио те „образложио“ зашто у овом случају није било кршења Пословника.

За телевизију Al Jazeera Balkans, на питање зашто је кандидат којем је супруга запослена у суду позван на разговор, Тегелтија је навео да „његово (мисли се на за сада изабраног кандидата Јадранка Грчевића) брачно стање датира прије Правилника о раду ВСТС-а“, односно да се „ради о стању које је затечено, а не на стварању неког новог стања“.

Наш портал је контактирао судију Табаковића, који се осврнуо на поменуто Тегелтијино образложење.

– Тегелтија сматра да то што је жена кандидата за предсједника суда запослена у истом суду, али прије доношења Правилника, не представља никакву препреку да тај кандидат буде изабран за поменуту функцију. То значи, да се, према његовом мишљењу, пропис који регулише поступак именовања предсједника суда примјењује и односи само на оне кандидате чији ће брачни другови бити запослени у суду послије доношења Правилника о раду ВСТС-а. Сада јавно питам – одакле Тегелтији уопште идеја и на основу чега изводи закључак да се Правилник не може примијенити у конкретном случају и какве везе уопште има брачно стање кандидата за предсједника суда са тим од када се Правилник има примијењивати?! За такво нешто нема законског основа, већ напротив – истиче наш саговорник.

Супротно Тегелтијиним тврдњама, одредба члана 24. став 1, између осталог прописује, да ће се „јавни конкурси који су објављени до дана ступања на снагу овог Правилника провести по прописима који су били на снази у вријеме обављивања конкурса“. Како је конкурс за позицију предсједника Основног суда Брчко дистрикта БиХ расписан 16. августа 2018. године, након што су усвојене и ступиле на снагу посљедње измјене Правилника (усвојене 19. јуна 2018.), онда је јасно да се на конкурсну процедуру и предметно именовање имају примијенити одредбе овог Правилника, закључно са измјенама које су усвојене и ступиле на снагу мјесец дана прије расписивања предметног конкурса.

– Према начелу временског важења права, да ли ће се Правилник примијенити на конкурсну процедуру, или у конкретном случају на именовање предсједника Основног суда Брчко дистрикта, зависи искључиво од тога да ли је Правилник ступио на снагу у вријеме расписивања предметног конкурса, односно да ли је супруга изабраног кандидата за предсједника суда у вријеме пријављивања њеног супруга на тај конкурс била запослена у суду. То никако не зависи од тога да ли је супруга тог кандидата била запослена у истом том суду прије ступања на снагу Правилника, како то погрешно сматра Милан Тегелтија – истиче Табаковић.

Због тога, додаје наш саговорник, Правилник се императивно мора примијенити на све пријављене кандидате без обзира на период датирања њиховог брачног стања, односно што „брачно стање кандидата датира прије Правилника о раду ВСТС-а“, којим аргументом своју одлуку правда Тегелтија.

– Правилник се примјењује без обзира на то кад је брачни друг запослен, био запослен прије или послије доношења Правилника и предметни конкурс се мора спровести у складу са одредбама Правилника. Међутим, нешто што је сасвим јасно, предсједнику ВСТС-а очигледно није. Правилник се примјењује у року од 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ. Посљедње измјене и допуне Правилника су објављене у Службеном гласнику БиХ бр. 41/18, 19. јуна прошле године и како су исте ступиле на снагу 30 дана од дана објављивања, дакле, прије расписивања предметног конкурса који је објављен 16. августа исте године, онда је јасно да се имају примијенити одредбе тог Правилника, чију примјену приликом именовања предсједника Основног суда Брчко дистрикта Милан Тегелтија искључује, како то произилази из његових навода. Поступак избора предсједника суда регулише Правилник и примјена истог зависи само од тога кад је ступио на снагу, а никако од брачног стања кандидата за предсједника суда – истиче Табаковић.

Подсјећамо, Правилник је приликом усвајања посљедњих измјена претрпио радикалне промјене, поготово у погледу конкурсне процедуре и услова које треба да испуњава кандидат за предсједника суда. Тако сада, одредба члана 49. став 4. тачка а) Правилника прописује сљедеће: „Без обзира на број бодова остварен по критерију стручности, кандидат неће бити позван на разговор уколико је: у суду, односно тужилаштву за које се пријавио на позицију носиоца правосудне функције запослен његов крвни сродник у правој линији без ограничења, у побочној линији до четвртог степена или брачни, односно ванбрачни друг или сродник по тазбини, односно сродник ванбрачног друга, до другог степена“.

Наведена одредба, додаје наш саговорник, је сасвим јасна и не захтјева неко додатно тумачање јер се „тумаче празнине, а не јасно наведене чињенице“.

– У конкретном случају, наведена одредба подразумијева да се на разговор за предсједника суда неће позвати кандидат којем је брачни друг запослен у том суду. Супруга изабраног кандидата је запослена у суду и ту је ствар јасна. Кандидат коме је супруга запослена у том суду не може бити изабран за предсједника суда. Тегелтија покушава да оправда своју одлуку ‘да је супруга кандидата за предсједника суда запослена у истом суду прије доношења Правилника о раду ВСТС-а’, међутим, та чињеница је сасвим ирелевантна за конкурсну процедуру. То ‘стање које је затечено’, тј. да ‘брачно стање датира прије Правилника’, чиме се брани Тегелтија, нема значаја за поступак именовања предсједника суда – наглашава Табаковић.

Под „запослен“ Правилник подразумијева садашње вријеме, односно вријеме пријављивања на предметни конкурс и супротно наводима Тегелтије, оно ни у којем случају не подразумијева да се ова одредба не односи на оног кандидата којем је супруга запослена у том суду прије доношења Правилника.

– Ово из разлога што наведена одредба ни у једном дијелу не наводи да се Правилник неће примијенити у случају да је брачни друг кандидата за предсједника суда запослен у истом суду прије доношење Правилника. Дакле, имајући у виду овако језички формулисану одредбу, ни на који начин се не може извести закључак да се она неће примијенити на кандидате за предсједника суда чији су брачни другови запослени у истом суду прије доношења Правилника. Упорно инсистирам на правилној примјени и тумачењу ове одредбе, а ово из разлога што је ријеч о ‘младој одредби’ која је усвојена посљедњим измјенама Правилника, затим, предметни примјер, кандидат за предсједника суда којем је супруга запослена у том суду представља школски примјер када се ова одредба императивно мора примијенити – истиче Табаковић.

Оно што је најважније од свега, додаје, јесте како ће се поменута одредба сада примијенити јер је ово вјероватно први пут да се она примјењује, а погрешно примјена и тумачење имала би за посљедицу и њену погрешну будућу примјену, па ће сходно томе, брачни и ванбрачни другови, крвни и тазбински сродници бити надређени, тј. подређени једни другима.

– Сврха наведене одредбе и јесте да предсједник суда као руководилац те установе не може бити надређен својој супрузи, сину, кћерки, брату, сестри, итд. Правилник који регулише поступак одабира и именовања предсједника суда је усвојио ВСТС, као такав Правилник је објављен у Службеном гласнику БиХ, ступио је на снагу и одредбе истог се имају примјењивати онако како гласе. Међутим, то што је ВСТС именовао за предсједника суда кандидата који према Правилнику ВСТС-а не испуњава услове да буде именован јер му је супруга запослена у истом суду, што Милан Тегелтија правда тиме да је запослена прије доношења Правилника, представља очигледно произвољну примјену одредби Правилника од стране предсједника ВСТС-а – истиче Табаковић.

Грчевићева супруга је запослена у Основном суду Брчко дистрикта што исти и не спори и што је навео у пријавном образцу када се пријавио на конкурс и све то је било познато Тегелтији.

– Чињеница да је запослена, без обзира на то када је запослена, прије или послије доношења Правилника, као што сам већ претходно навео, морала је бити сасвим довољна да ВСТС таквог кандидата или у конкретном случају Јадранка Грчевића не позива на разговор, а камоли да истог именује за предсједника суда. Ако су чланови ВСТС-а уопште и били упознати са том чињеницом – закључио је Табаковић у разговору за eTrafiku.

О. Тешић / eTrafika.net

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Унесите коментар
Унесите име