Тегелтија одлучио сам, Табаковић тражи поништавање одлуке

0
260

Милан Тегелтија, предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ, сам је донио одлуку да су приговори Недељка Табаковића, судије Основног суда у Брчком и кандидата за предсједника истог, неосновани, иако је о њему требало да се изјасни 15 чланова ВСТС-а, на сједници која је одржана прије двије недјеље.

Тако је настављена афера која прати именовање првог човјека брчанског суда, а о којој је еТрафика већ писала у више наврата. Подсјећамо, ВСТС је именовао Јадранка Грчевића за предсједника Основног суда у Брчком иако он није испуњавао услове за именовање на поменуту позицију јер му је у истој институцији запослена и супруга, а што је у супротности са Правилником о раду ВСТС (Садржај Правилника можете погледати у сљедећем документу: Пословник о раду ВСТВ. Опширније читајте у тексту: ВСТС, уз неувјерљиво образложење, именовао судију који не испуњава услове).

Истовремено, ово именовање је спорно и због тога јер је из конкурсне процедуре, опет супротно одредбама истог Правилника, искључен судија Недељко Табаковић који је једини испуњавао услове, због чега тражи да се поменута поништи.

Приговор није ни дошао до чланова ВСТС

Како је наведено у тексту У најави нова брука ВСТС: За предсједника суда именују судију који не испуњава услове! судија Табаковић је неколико дана прије одржавања сједнице ВСТС, 17. и 18. јула, а на којој је предвиђено именовање предсједника Основног суда Брчко дистрикта, писао ВСТС. Навео је да он испуњава услове предвиђене Правилником а да други кандидат, судија Грчевић, исте не испуњава. Поред одговора Комисије за именовање, судија Табаковић је запримио и одговор који потписује Милан Тегелтија, предсједник ВСТС, а који је споран из више разлога.

Оно што је најважније, иако ВСТС броји 15 чланова, на сједници одржаној 18. јула, они уопште нису разматрали приговоре судије Табаковића на конкурсну процедуру, већ оцјену основаности тих приговора даје искључиво један човјек и то Милан Тегелтија.

Тегелтија у свом одговору наводи „да је ВСТС на сједници одржаној 18. јула ове године разматрао предметни приговор“, међутим, као датум писања тог одговора у заглављу стоји датум 16. јул, због чега је немогуће да је ВСТС могао да разматра приговоре на сједници која је одржана два дана касније.

Даље, када је у питању чињеница да је супруга кандидата Јадранка Грчевића запослена у Основном суду Брчко дистрикта, што према Правилнику о раду ВСТС подразумијева да исти неће бити позван на разговор без обзира на број бодова, Милан Тегелтија наводи да је ”кандидат већ судија тог суда и у случају да не буде изабран за предсједника суда наставиће обнашати дужност судије Основног суда Брчко дистрикта”. Тиме је искључена могућност да је датум у заглављу грешком назначен два дана раније.

Jadranko Grčević

Јер, ако је заиста тачно да је „ВСТС на сједници одржаној 18. јула разматрало предметни приговор“ и ако је заиста тачно да је Тегелтија овај одговор писао након одржане сједнице, онда му је податак око именовања судије Грчевића за предсједника суда морао бити познат у вријеме писања, јер је исти именован 18. јула (што такође произилази из извјештаја објављеног на страници ВСТС). То значи да је у податке око именовања морао писати у прошлом, а не у будућем времену, ако је одговор уопште писан након доношења одлуке о именовању, јер све наведено упућује баш на супротно.

Такође, извјештај са посљедње сједнице ВСТС не садржи податке да се расправљало о приговорима судије Табаковића, што је још један доказ да је одлуку донио сам Тегелтија. У том извјештају наведене су све активности ВСТС за та два дана, па је између осталог објављено које је записнике, закључке и Правилнике ВСТС усвојио, које информације примио к знању, које нацрте и активности усвојио, какве одлуке донио, итд.

Међутим, када је у питању именовање предсједника Основног суда Брчко дистрикта ни у једном дијелу извјештаја се не наводи да су се приговори које је истакао судија Табаковић нашли пред члановима ВСТС, нити какву је одлуку ВСТС донио разматрајући те приговоре. Јер ако су се ти приговори нашли пред ВСТС, као што се то тврди у одговору Милана Тегелтије онда, онда би одлука, да ли ју је ВСТС усвојио, одбио или одбацио, морала бити позната и објављена.

– Јасно се може закључити да је одговор на моје приговоре везане за конкурсну процедуру писан прије самог одржавања сједнице али и да се ти приговори нису ни нашли пред члановима ВСТС, како то Милан Тегелтија наводи у свом одговору, и да оцјену тих приговора не даје ВСТС, већ самостално и искључиво један човјек и то Милан Тегелтија – коментарише за еТрафику Табаковић.

Nedeljko Tabaković

Он истиче да му је приговоре, након што их је послао mailom предсједнику ВСТС (на шта му је Тегелтија одговорио дописом 16. јула), потпредсједницима ВСТС, Ружици Јукић и Јадранки Локмић-Мисирачи и Комисији за именовање (на шта му је Комисија за именовање одговорила mailom), прослиједио путем писма ВСТС и Секретеријату ВСТС, тј. Одјељењу за именовања.

– Поред тога, писмо идентичног садржаја сам путем писма послао на адресу ВСТС, али су та писма била адресирана именом и презименом на судију Горана Незировића и тужиоца Мухмута Швраку, такође чланове ВСТС. Оно што је такође забрињавајуће, иако имам потврду да су писма стигла на адресу ВСТС, иста уопште нису уручена Незировићу и тужиоцу Швраки – каже Табаковић за наш портал.

Подсјећамо, јавност је већ била у прилици да се упозна са чињеницом да Тегелтија прикрива и узима искључиво за себе писма која су упућена ВСТС-у, о чему је раније писао Журнал. Наиме, једанаест тужилаца Кантона Сарајево обавијестило је ВСТВ да је тадашњи главни тужилац тог тужилаштва Далида Бурзић од њих тражила да мијењају правне квалификације одређених кривичних дјела и да не хапсе високе званичнике у предмету „Задруга“. Умјесто да 11 притужби сарајевских тужилаца прослиједи Канцеларији дисциплинског тужиоца и надлежном тужилаштву на даљње поступање, Тегелтија је пропустио да то учини.

Међутим, до сада је незабиљежен случај да писма која су именом и презименом адресирана на чланове ВСТС, а која су послана на адресу ВСТС, не доспјевају до истих, што треба да забрине и саме чланове ВСТС.

Како смо већ споменули, Недељко Табаковић је дисквалификован захваљујући погрешној примјени права и бодовању резултата рада за посљедње три године. Наиме, за правилно бодовање резултата неопходно је примјенити одредбу члана 56. став 2 и 3. Правилника, а ово из разлога што се поступак одабира и именовања предсједника суда спроводи према одредбама Правилника.

Правилник је тај који прописује која оцјена представља еквивалент броја бодова и бодовање оцјене рада унутар бодовних разреда се врши према формули коју прописује Правилник. Одредба члана 56. носи назив „бодовање стручности кандидата“, што јасно указује на то да се бодовање врши према Правилнику и према формули коју исти прописује.

Са друге стране, Тегелтија у свом одговору покушава представити да се оцјењивање врши према Критеријуму за оцјењивање рада судија Основног суда Брчко дистрикта, а да се онда та оцјена убацује у формулу коју прописује Правилник. Ово је апсурдно, не само из разлога што се рангирање бодова према тим Критеријумима не може уврстити у формулу која је прописана Правилником и што је Правилник тај који прописује поступак одабира и именовања предсједника суда, већ и због тога што Критеријуми за оцјењивање рада судија Основног суда Брчко дистрикта, за разлику од Правилника, уопште не садрже која оцјена представља еквивалент којем броју бодова (већ само дају описну оцјену).

Дакле, Правилник је тај који садржи која оцјена представља еквивалент броја бодова и он се примјењује приликом бодовања кандидата. Ово регулише и сам Правилник јер је обим његове примјене регулисан чланом 2. тог Правилника (дакле, на сва именовања ВСТС), а и сам Закон о ВСТС, тачније члан 35. тог Закона, како је то горе већ наведено.

Из образца резултата рада судије Табаковића видљиво је да је 2015. године остварио 94 бода, 2016. године 84 бода и 2017. године 92 бода, што Тегелтија и не спори у свом одговору. Имајући у виду да одредба члана 56. став 2. Правилника за: просјечну оцјену рада 3,5-3,9 прописује еквивалент 78-85 бодова, просјечну оцјену рада 4,0-4,4 прописује еквивалент 86-93 бодова и просјечну оцјену рада 4,5-5,0 прописује еквивалент 94-100 бодова, то даље значи да су оцјене судије Табаковића за посљедње три године рада: пет, три и четири, односно да је просјек четири, што га сврстава у бодовни разред чији је еквавилент 86-93 бода, а не да му је просјек 3,7 како то Комисије за именовање (путем маил-а), а затим и Тегелтија тврди у свом одговору.

– Просјечна оцјена мог рада за претходне три године, када се уврсти у формулу на основу које се добија број бодова износи 86, а тај број бодова одговара броју бодова који је потребан да се кандидат позове на усмени разговор. Погрешно израчуната оцјена мог рада за посљедње три године имала је за посљедицу и погрешно бодовање унутар бодовног разреда којем припадам, па су самим тим и наведене грешке имале за посљедицу грубо кршење одредбе 56. став 5. Правилника којом је прописано да се на разговор позивају кандидати којима је по основу оцјене рада за последње три године додијељено најмање 86 бодова, које услове ја свакако испуњавам, а које је погрешно израчунала Комисија за именовање и што у свом одговору на мој приговор наводи Тегелија – рекао је Табаковић.

Због тога, он тражи да ВСТС поништи одлуку о именовању предсједника брчанског суда.

– Тражим да се поништи у складу са одредбом члана 44. став 2. Закона о ВСТС, којом је прописано да ВСТС може понишити одлуку о именовању ако након доношења исте, а прије него што именовани судија или тужилац преузме дужност, добије податке који би, да су били познати у вријеме именовања, представљали разлог да ВСТС не донесе поменуту одлуку. Тражим да ВСТС поништи одлуку о именовању Јадранка Грчевића за предсједника Основног суда Брчко дистрикта из горе цитираних и у свом допису образложених разлога и да мене, као једног од кандидата који испуњава услове прописане Правилником, ВСТС позове на разговор. Јер, очигледно је да ВСТС-у, односно Комисији за именовања није било познато да у складу са одредбом 56. став 5. Правилника имам довољно бодова да будем позван на разговор – наводи Табаковић.

Он за наш портал додаје да се на предметни конкурс пријавио у складу са чланом 35. Правилника и да је његова пријава аналогном примјеном члана 36. Правилника потпуна, уредна и благовремена јер је ВСТС није одбацио и да му је ВСТС требао додијелити број бодова који одговара стварном стању његовом раду, а не закидати га.

– Не могу ја трпити посљедице грешака и лошег рачунања резултата свог рада од стране оних који су за то одговорни у ВСТС – наглашава Табаковић.

У прилогу овог текста стоји и приговор који је судија Табаковић 30. јула упутио маил-ом ВСТС и свим његовим члановима, као и свим судијама у БиХ, наводећи ову конкурсну процедуру као још једну у низу афера актуелног сазива ВСТС, чиме се још више нарушава ионако већ пољуљано повјерење у ВСТС и међу самим судијама. О свему наведеном, обавјештена је и Европска комисија као тијело на основу чијих су препорука усвојене одредбе важећег Правилника, које су управо грубо прекршене приликом спровођења овог конкурса, као и друге за правосуђе у БиХ релевантне организације и амбасаде држава које финансирају пројекте ВСТС.

Приговор ВСТС судије Недељка Табаковића

О. Тешић / eTrafika.net

Текст је произведен у оквиру медијског pool-a Мреже ACCOUNT (Антикорупцијска мрежа организација цивилног друштва)

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Унесите коментар
Унесите име