Koji dokumenti su potrebni za ostvarivanje starosne penzije?


Pripreme za odlazak u penziju mogu biti opterećujuće, ali ako uskoro idete u penziju, a niste sigurni šta vam treba od dokumentacije, u nastavku ćete moći pročitati šta je potrebno bh. građanima za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Evo koje dokumente treba da pripremite.

Šta je potrebno u FBiH?

Za ostvarivanje prava na penziju u FBiH potrebno su vam sljedeći dokumenti

(možete ih potražiti i OV­DJE):

*Zaključena radna knjižica (ukoliko je posjedujete)

*Rješenje o prestanku radnog odnosa

*Potvrda ili uvjerenje od poslodavca da ne raspolaže podacima o nedostajućim platama osiguranika (ukoliko iste nisu registrovane u bazama matične evidencije aktivnih osiguranika FZ PIO/MIO)

*Uvjerenje od Poreske uprave da je poslodavac izvršio uplatu doprinosa za PIO/MIO

*Uvjerenje o državljanstvu (ukoliko se radi o primjeni međunarodnog ugovora)

*Izvod iz matične knjige rođenih

*Uvjerenje o prebivalištu    

*Dokaz od nadležnog ministarstva o učešću u odbrani BiH

Ukoliko je podnosilac zahtjeva bio pripadnik/pripadnica Oružanih snaga Armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske RS, obavezno je dostaviti i:

*Izjavu, pod punom materijalnom i krivičnom/kaznenom odgovornošću, da podnosilac zahtjeva nije pravomoćnom sudskom presudom osuđen za krivično/kazneno djelo ratnog zločina;  

*Izjavu podnosioca zahtjeva da nije u radnom odnosu (izjava pod punom materijalnom i krivičnom/kaznenom odgovornošću da podnosilac zahtjeva nije u radnom odnosu u Federaciji BiH, niti izvan Federacije BiH, te da nije korisnik prava po nekom drugom osnovu kod Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje)

*Izjavu podnosioca zahtjeva o utvrđivanju godišnjeg ličnog koeficijenta

*Izjavu da je podnosilac zahtjeva saglasan da se godišnji lični koeficijent utvrdi u skladu sa članom 46, st. 7. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

*Saglasnost podnosioca zahtjeva o posebnom stažu

*Saglasnost od podnosioca zahtjeva da je saglasan da se u ukupan penzijski staž uračuna i poseban staž

*Dokaz o navršenom stažu u inostranstvu

Pravo na starosnu penziju u FBiH ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Šta je potrebno u Republici Srpskoj?

Za ostvarivanje prava na starosnu penziju u RS potrebni su:

*Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju možete preuzeti na OVOM LINKU

*Izvod iz matične knjige rođenih

*Dokaz o prestanku osnova osiguranja

*Dokaz o penzijskom stažu

*Dokaz o ostvarenim platama, odnosno drugim osnovicama osiguranja

Dodatno je ostavljena mogućnost za proširenje tog spiska, kada se prema okolnostima u konkretnom slučaju ukaže potreba za tim.

Zahtjev se predaje prema mjestu posljednjeg osiguranja u najbližu poslovnicu Fonda, poštom ili posredstvom drugog nosioca osiguranja.

Inače, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju od 65 godina života snižava se za ukupno uvećanje staža, a najviše do 55 godina života. Uvećanje staža je razlika između ukupno utvrđenog staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period.

Izuzetno od ovih uslova važe uslovi kod kojih se pomjera starosna granica osiguranika iz godine u godinu.


pressmediabih.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima