back to top

NK Čelik – talac javašluka i birokratske sporosti!

Iako je javnost već sita priče o više puta najavljenoj i dugo očekivanoj deblokadi glavnog računa NK Čelik, osjećamo obavezu prema članovima i svim navijačima podijeliti aktuelnosti kada je u pitanju ova problematika, i ono što je također veoma bitno, opisati kako se izostanak deblokade računa negativno odražava na redovno poslovanje kluba, te pozvati na ozbiljnost i veću ažurnost određenih strana koje već godinu dana učestvuju u ovom procesu.

Naime, nakon uspješno provedene vansudske nagodbe s Gradom Zenica, NK Čelik je u maju prošle godine otpočeo proces deblokade računa i nedugo zatim izvršio sve obaveze prema licima koji su prema evidenciji banke postavili blokade na glavni klupski račun. Postupak isplata prema povjeriocima je bio olakšan zbog činjenice što je u dogovoru s Upravnim odborom kluba, Grad Zenica izvršio uplatu na račun klupskog punomoćnika odakle su se naknadno vršile isplate prema povjeriocima.

Prilikom pregovora, s određenim povjeriocima su se potpisali sporazumi o obročnom plaćanju, dok je rukovodstvo NK Čelik Upravi za indirektno oporezivanje usmeno obećalo deblokadu računa do kraja 2023. godine, što se u tom trenutku činilo više nego izgledno, a sve kako bi UINO nakon deblokade računa, u skladu sa zakonom, sa glavnog računa „povlačila“ sredstva s ciljem namirenja preostalog duga.

Netom pred istek javnog poziva za dodjelu sredstava za sport iz budžeta Ze-Do kantona (septembar 2023. op.a), u momentima kada se iščekivala sama potvrda o deblokiranom računu koja je ujedno i preduvjet za prijavu na javni poziv, iz banke je, umjesto potvrde o likvidnosti računa, po prvi put nakon višemjesečne komunikacije stigla vijest o postojanju tzv. „podračuna“ na kojem postoji još blokada, te informacija da se, protivno dogovoru, dostavljena rješenja sa suda prema toj banci nisu komunicirala prema ostalim dvjema bankama u kojima klub također ima otvorene račune, a što je preduslov za izdavanje potvrde o deblokiranom računu.

Srećom, spisak na tzv. „podračunu“ je bio sačinjen uglavnom od blokada povjerilaca koji su već isplaćeni, osim tri blokade prema povjeriocima s kojim je bilo potrebno tek sklopiti dogovor i izvršiti plaćanja.

Tada je nastupio proces pregovora s preostala tri povjerioca, ali i konstantna komunikacija sa sudom i bankama s ciljem da sud prema bankama čim prije dostavi rješenja o deblokadama na ime isplata i dogovora s povjeriocima koji su realizirani čak nekoliko mjeseci ranije.

Neki od odgovora na upite i urgencije kluba i klupskog punomoćnika za ubrzanjem procesa su:

  • da su „određene sudije prestale s radom, te da se čeka da se novi sudija upozna s predmetom“,
  • da se „proces ne može ubrzati zbog korištenja godišnjih odmora“,
  • da se „određena dokumentacija izgubila prilikom selidbe“,
  • da „treba vremena dok se određeni predmeti pronađu u arhivi“,
  • da  je „punomoćnik povjerioca zaboravio dostaviti podnesak na sud“,
  • da se „jedan predmet vodi pod dva različita broja“,
  • da „rješenja o deblokadi koja su dostavljena jednoj banci ne vrijede i za drugu banku koja inzistira da sud direktno na njenu adresu dostavi zasebno originalno rješenje“, i sl.

 

Pošto NK Čelik iz navedenih razloga nije ispunio obećanje prema Upravi za indirektno oporezivanje u smislu deblokade računa do kraja 2023. godine, UINO je svim klupskim kupcima/sponzorima dostavila obavijest da buduće uplate prema klubu ne vrše na račun Škole nogometa NK Čelik nego direktno na račun Uprave za indirektno oporezivanje kako bi naplatila preostalo potraživanje od kluba što je značajno narušilo klupsku likvidnost i finansiranje tekućih troškova.

S druge strane, zbog opisanog problema zbog izostanka deblokade računa i ostatka duga prema Upravi za indirektno oporezivanje, NK Čelik je sredstva od Grada Zenica za 2024. godinu koja sljeduju klub prema potpisanom sporazumu (200.000 KM op.a), naplatio na glavni račun, a  značajan dio tih sredstava od preko 160.000 KM je „povukla“ UINO kako bi naplatila svoje potraživanje, međutim zbog ranije navedene obavijesti koju su od UINO dobili naši partneri, sponzori NK Čelik su svoje obaveze uglavnom izbjegavali uplaćivati na račun Škole nogometa NK Čelik (što je, nažalost, zbog blokiranog računa do sada bila praksa i jedini mogući način za funkcioniranje kluba do deblokade računa), nego su svoje uplate izvršavali na glavni – blokirani račun kojim NK Čelik, nažalost, još uvijek ne može raspolagati.

Zbog svega opisanog i činjenice da nije deblokirao račun, klub se u ovom periodu nije uspio prijaviti na barem tri javna poziva od kojih bi osigurao zagarantovana sredstva kojim bi se finansirale obaveze prema onim povjeriocima s kojim su potpisani reprogrami o obročnom plaćanju što je rezultiralo aktiviranjem novih blokada od tih povjerilaca prema kojima nije ispoštovan dogovor.

Srećom, obzirom da su i Grad Zenica i brojni sponzori svoje uplate izvršili na glavni – blokirani račun, klub ima više nego dovoljno sredstava da izmiri tri sporna povjerioca sa spiska blokada s tzv. „podračuna“, ali i povjerioce koji su ponovo aktivirali blokade zbog propuštanja uplata po sporazumima, međutim uplate nije moguće realizirati zato na spiskovima banaka još uvijek postoje aktivne blokade od strane povjerilaca koji su isplaćeni, a čiji predmeti su prema evidencijama banaka „stariji“ (banka je dužna prenositi sredstva na račune povjerilaca prema redoslijedu – od najstarijeg ka najnovijem predmetu).

Činjenice da klupski partneri vrše uplate na glavni – blokiran račun, te da je klub zbog blokiranog računa propustio nekoliko javnih poziva za dodjelu sredstava, u posljednje vrijeme je značajno ugrožena likvidnost i finansiranje tekućih obaveza koje se isplaćuju s računa Škole nogometa NK Čelik. Praktično, jedini operativni prihodi s kojima klub u posljednje vrijeme raspolaže su prihodi od karata, učlanjenja u klub, članarina za treniranje, prihodi od „manjih“ sponzora i donacija Školi nogometa NK Čelik što svakako nije dovoljno za finansiranje tekućih obaveza.

Zbog svega navedenog, Upravni odbor upućuje najiskreniju zahvalnost svim uposlenicima i igračima kluba kojima kasne zarađene naknade za rad, a koji imaju razumijevanja za ovu problematiku, te svim dobavljačima i partnerima prema kojima klub trenutno ne izvršava obaveze u cijelosti. Aktuelni Upravni odbor je izvršio većinu naslijeđenih obaveza od prethodnih garnitura, te obećava da će izvršiti i one koje je sam ugovorio!

Također, ovim putem javno pozivamo Općinski sud u Zenici i sve njegove odjele da hitno procesuira sve dostavljene podneske koje se odnose na izvršene obaveze NK Čelik, te prema bankama upute rješenja o deblokadi. Dodatno, pozivamo banke kod kojih klub ima otvorene račune da uozbilje svoj rad, te u najkraćem roku izvrše neophodnu međusobnu komunikaciju, razmjene zaprimljena rješenja i da ažurno evidentiraju sva dostavljena rješenja koja zaprime od suda!

Ako se ovaj proces dodatno oduži, jednostavno ćemo biti prinuđeni obavijestiti javnost o imenima i prezimenima svih ljudi za koje procjenjujemo da usporavaju realizaciju deblokade računa NK Čelik!

Na samom kraju, pozivamo sve čelikovce, potencijalne sponzore, a pogotovo kompanije iz Zenice koje do sada nisu postali sponzori kluba, te Vladu Zeničko-dobojskog kantona da u ovim ključnim momentima koje klub mora prevazići podrže NK Čelik jer je pred njim posljednja prepreka do konačne pobjede!

Čelik te, zaista, treba! U ovom saopštenju je navedeno dovoljno razloga da više nego ikada budeš uz svoj klub.

 

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima