SARADNIK/CA na projektu YEEP- Youth empowermentEnabling Prospects „Jaki mladi- Nova Perspektiva“ – Udruženje mreža za izgradnju mira

Lokacija: Sarajevo (1 pozicija)
Tuzla (2 pozicije)
Trajanje projekta: 3 godine
Misija:
SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine počinju sa implementacijom trogodišnjeg regionalnog projekata „YEEPYouth empowerment Enabling Prospects „Jaki mladi- Nova Perspektiva“, koji se financira od strane BMZ Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann-Gmeiner-Fond Deutchland e.V.

Cilj projekta je unaprjeđenje izgleda za zapošljavanije i aktivnog učešća na tržištu rada ranjivih kategorija mladih ljudi, a projekta se pored Bosne i Hercegovine realizira i u Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.
Saradnik_ca na projektu aktivno podržava i zadužen_a je za logistički dio projektnog menadžmenta na lokacijama na kojima se projekt realizira. On/ona blisko sarađuje sa rukovodiocem projekta i bavi se pitanjima sa fokusom na logističku, organizacijsku i stručnu podršku. Saradnik_ca na projektu osigurava dostupnost resursa u projektu, transparentno upravljanje i dokumentiranje na osnovu zahtijeva metodologije projekta, te pravovremeno i transparentno izvještavanje prema menadžeru_ici projekta.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima