back to top

Srbija gradi posljednji dio auto-puta do Crne Gore: Pogledajte gdje će prolaziti, koje su petlje i odmorišta

Ministarstvo građevinarstva objavilo je Nacrt prostornog plana za infrastrukturni koridor Beograd-Južni Jadran, dionica Požega-Boljare, javila je eKapija.

Budući auto-put, koji je započet izgradnjom dijela od Požege do Duge Poljane 2022. godine, prolazi Dolinom Moravice, između Javora i Golije, preko Pešterske visoravni do granice s Crnom Gorom.

Planirana dionica Požega-Boljare nastavlja auto-put Miloš Veliki na pravcu Požega-Arilje-Ivanica-Sjenica (Duga poljana)-Boljare.

Koridor autoputa kreće nakon petlje “Prilipac” na dionici auto-puta Požega-Kotroman, pruža se južno dolinom rijeke Moravice kroz ravničarski teren, a nakon Ivanjice ulazi u planinski predio između Javora na zapadu i Golije na istoku te se penje na Peštersku visoravan prema Dugoj Poljani i graničnom prelazu Boljare.

Granica Prostornog plana obuhvata dijelove teritorija opština Požega – katastarske opštine Gorobilje, Lopaš, Milićevo Selo, Pilatovići, Prilipac; Arilje – KO Arilje, Bogojevići, Vigošte-Pogled, Virovo, Grdovići, Dragojevac, Latvica, Mirosaljci, Stupčevići, Trešnjevica, Cerova; Ivanjica – KO Bedina Varoš, Bratljevo, Budoželja, Vasiljevići, Grleđica, Dubrava, Erčege, Ivanjica, Komadine, Kosovica, Mana, Medovine, Prilike, Radaljevo, Rovine, Rokci, Sveštica, Smiljevac, Šume; i Sjenica – KO Boljare, Brnjica, Buđevo, Vrsjenice, Goševo, Doliće, Dragojloviće, Draževiće, Dujke, Žitniće, Zaječiće, Kamešnica, Kijevci, Krće, Raždaginja, Rasno, Raškoviće, Stup, Tuzinje, Ugao, Cetanoviće, Štavalj.

Veći dio trase auto-puta prolazi van naseljenih područja, dok manji dio prolazi kroz građevinska područja Arilja i Ivanjice.

Planirana trasa auto-puta podijeljena je na jedanaest dionica ukupne dužine od 106,3 km. Preliminarno je planiran koridor auto-puta širine 1.000 m za dionice 2-9 i deonicu 11, dok je za dionice 1 i 10 planiran koridor širine od 200 do 300 m.

Koridor završava zonom graničnog prelaza “Boljare”, čije tehničko rješenje će biti definisano kasnije, navodi se u planu koji su izradili Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje i JP Zavod za urbanizam Niš, uz saradnju s izrađivačima idejnog projekta China Road and Bridge Corporation (CRBC), ogranak Beograd.

Investitor izrade prostornog plana je JP Putevi Srbije.

Auto-put je projektovan s najmanje dvije saobraćajne trake i jednom zaustavnom trakom za svaki smjer, uz brzinu od 100 km/h do 120 km/h.

Najavljeno razdvajanje trase auto-puta na 11 dionica je uslovno, te se navodi da će dionice 1 i 10 imati 21 most i tri tunela.

Petlje

U sklopu ovog prostornog plana, utvrđen je položaj planiranih deniveliranih raskrsnica (petlji):

1) Denivelisana raskrsnica “Arilje” na stacionaži km 150+300;

2) Denivelisana raskrsnica “Ivanjica” na stacionaži km 167+000;

3) Denivelisana raskrsnica “Međurečje” na stacionaži km 185+800;

4) Denivelisana raskrsnica “Duga Poljana” na stacionaži km 220+800;

5) Denivelisana raskrsnica “Karajukića Bunari” na stacionaži km 240+000.

Odmorišta i parkirališta

U koridoru autoputa planirani su sadržaji za korisnike autoputa:

– Uslužni centar “Arilje” na stacionaži km 148+600;

– Parkiralište “Trešnjevica” na stacionaži km 161+600;

– Parkiralište “Ivanjica” na stacionaži km 181+500;

– Parkiralište “Rokci” na stacionaži km 187+800;

– Parkiralište “Brnjica” na stacionaži km 217+600;

– Odmorište “Boljare” na stacionaži km 227+600 u zoni graničnog prelaza “Boljare”.

Auto-put Beograd-Južni Jadran predstavlja dio Trans-evropske magistrale (TEM) koji povezuje Gdanjsk s Atinom i Istanb…

Javni uvid traje do 9. jula.

Izvor: ( investitor.me / Izvor.ba )

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima