back to top

Šta će EU strategija za tekstil značiti za industriju u BiH

Konferencija „Ka održivoj industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini“ održava se danas i sutra u Sarajevu, u okviru projekta „EU4Business Recovery“.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada, GIZ i UNDP.

Na konferenciji je istaknuto da Međunarodna organizacija rada pruža podršku malim i srednjim preduzećima u okviru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, s ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti kroz integrisan paket podrške.

Šefica Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu uime Delegaciji EU Antonella Di Sandri naglašava da evropske integracije nisu vezane samo za ključne prioritete i usklađivanje zakona, već i za mnoge ljude u BiH koji svojim radom približavaju ovu zemlju Evropskoj uniji.

– Investicijom od 13,7 miliona eura dali smo podršku za najmanje 150 kompanija i očuvanju hiljadu radnih mjesta, kao i kreiranju stotinu novih. Jedan od ključnih sektora gdje BiH ima dugu tradiciju kreativnosti je tekstilna industrija. Evropska unija je pružila finansijsku i tehničku podršku za 29 tekstilnih kompanija u BiH, a 70 posto izvoza bh. tekstilne industrije ide u zemlje EU i to je fantastično – kazala je Di Sandri.

Napominje da BiH kao kandidat za članstvo u EU mora zadovoljiti standarde vezano za cirkularnost, odnosno da mora produžiti životni ciklus proizvoda, te postarati se da obezbijedi dobre uslove za radnike u ovom sektoru.

Viša stručnjakinja za zapošljavanje u Međunarodnoj organizaciji rada Daniela Zampini ističe da se ne može govoriti o konkurentnosti i produktivnosti, bez da se govori o pravima radnika.

– Industrijska pravila su se vratila i tu su da ostanu. Govorit ćemo o različitim problemima koji pogađaju ovaj sektor, kao što su problemi nedostatka radnika i kvalifikovanih ranika, cirkularnosti, usklađenosti sa EU pravilima, itd. U našoj organizaciji jedini način da o ovome razgovaramo je zajedno za poslodavcima, radnicima i predstavnicima relevantnih institucija, u istoj prostoriji. Samo kroz ovakvu vrstu saradnje i dijaloga možemo obezbijediti bolju produktivnost i konkurentnost, a u isto vrijeme bolje uslove za radnike – kazala je Zampini.

Predstavnica Evropskog sindikata industri All Elspeth Hathaway napominje da je nakon pandemije koronavirusa sektor tekstila u BiH prošao kroz velike probleme. Kako je kazala, učesnici konferencije će govoriti o rješavanju tih problema i obnavljanju ovog sektora u BiH.

– Govorit ćemo i o digitalizaciji i uvođenju zelenih politika, kako bi izgradili održivu budućnost za ovaj sektor i njegove radnike. Za nas u sindikatima održivost mora biti dobra za radnike i planetu. Zbog toga ćemo govoriti o EU letgislativi. EU strategija za tekstil će imati veliki utjecaj na industriju i radnike u BiH. Znamo da sektor moramo transforisati kako bi postao održiviji, digitalniji i zeleniji – objasnila je Hathaway i dodala da je ovo velika prilika za tekstilnu industriju u BiH i njene radnike.

Na događaju su planirane tri panel diskusije kako bi se učesnici upoznali sa aktuelnim stanjem, izazovima i mogućnostima za uspješnu tranziciju i pronalaženje rješenja korisnih za sve sudionike, te sa ulogom obrazovanja i obuke za osiguravanje kvalifikovane radne snage.

Prema podacima iz “Izvještaja o izraženim potrebama u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH” ta industrija je tokom 2022. godine imala 459 aktivnih preduzeća i oko 33.700 radnika, od čega 20.000 u FBiH i 13.700 u RS-u.

033.ba

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima