CPCD zapošljava! – Udruženje mreža za izgradnju mira

Svoje motivaciono pismo i biografiju sa minimalno 2 reference, pošaljite nam putem mail adrese posao@cpcd.ba najkasnije do 31. augusta 2023. godine do 17h!

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), jedna od uspješnih nevladinih organizacija sa sjedištem u Sarajevu, koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana kroz implementaciju kvalitetnih programa i pružanja usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja, etabliran kao organizacija koja jača kapacitete civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku u potrazi je za novim članom ili članicom tima.

Ukoliko smatrate da marljivo i predano radite, volite izazove, inovacije i kreativan rad, a uz to ste profesionalna, komunikativna, motivisana, entuzijastična i proaktivna osoba posvećena dostizanju svojih i organizacijskih ciljeva na pravom ste mjestu.

Otvorena pozicija: Službenik/ica za finansije

Službenik/ca za finansije je odgovoran/na za finansijsko-administrativne poslove CPCD-a, kao što su upravljanje finansijskom dokumentacijom, knjiženje poslovnih transakcija, bankovna plaćanja, vođenje blagajne, priprema i arhiviranje finansijske dokumentacije u skladu sa internim procedurama, komunikacija sa dobavljačima i ostali poslovi koji se tiču redovnog finansijskog poslovanja CPCD-a.

Posjedujete:
Minimalno srednju stručnu spremu (SSS), poželjno ekonomskog usmjerenja
Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
Odlična jezička pismenost na B/H/S
Odlična pisana i usmena komunikacija
Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanja
Poznavanje rada u programu Quicken (poželjno)
Nudimo:

Jedinstvenu, izazovnu i profesionalnu priliku za rast, razvoj i učenje,
Podržavajuće, motivirajuće i organizovano okruženje neophodno za stabilno upravljanje,
Podršku tokom svakodnevnog obavljanja zadataka, ohrabrivanje i poticanje samostalnosti u radu,
Profesionalizam, dinamičnost i posvećenost,
Poslovna putovanja u BiH i regiji Zapadnog Balkana.
Svoje motivaciono pismo i biografiju sa minimalno 2 reference, pošaljite nam putem mail adrese posao@cpcd.ba najkasnije do 31. augusta 2023. godine do 17h!

Samo kandidati i kandidatkinje čija prijava bude uzeta u razmatranje, bit će informisani/e o terminu finalnog intervjua.

lonac.pro

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima