back to top

Edukator za izradu game aplikacija – Udruženje mreža za izgradnju mira

U skladu sa procjenom potreba u saradnji sa pedagozima srednjih stručnih škola u Sarajevu, tražimo spoljnjeg saradnika koji će provoditi aktivnosti/treninge/edukacije na temu

1.           Edukator za izradu game aplikacija – 8 susreta sa mladima (po 90’) – Grupni rad – Trajanje 8 susreta, po 90’. Posjedovanje softvera za rad.

Spoljni saradnik će biti angažovan na period koliko je potrebno da se realiuzuje 8 susreta sa unaprijed postavljenim temama od strane edukatora.

Provođenje aktivnosti se planira u prostorijama Centra za mlade (Hermann Gmeiner 19, 71000 Sarajevo) koji je otvoren u okviru projekta.

Osnovna svrha i cilj edukacija/treninga za mlade bi bila da doprinese usvajanju stručnih znanja i razvijanju vještina vezanih za primjenu AI u procesu učenja.

ToR sa svim detaljima obavezama i odgovornostima edukatora, kao i potrebnim znanjima i vještinama koje tražimo od istog možete pronaći ovdje.

Zainteresovani kandidati trebaju poslati svoj Cv sa ponudom na posebnom obrascu koji mogu preuzeti ovdje na email adresu almina.satrovic@sos-ds.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima