back to top

Grad Mostar, Općina Prozor Rama i Opština Gacko – Udruženje mreža za izgradnju mira

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentisan projektni pristup u skladu sa lokalnim prioritetima. Angažman mladih i aktivno uključenje u zajednicu biti će podržano je kroz sprovođenje omladinskih inicijativa s ciljem unapređenju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokacijama. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).

Pozicija: Volonter Ujedinjenih nacija (UNV) u zajednici

Broj pozicija: 1

Lokacija: Opština Gacko, Bosna i Hercegovina

Trajanje ugovora: 6 mjeseci (uz mogućnost produžetka)

Odabrani volonter UN-a u zajednici će raditi u prostorijama Opštine Gacko, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Opštini Gacko u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Dodatno odabrani UN volonter će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se finansiraju u okviru ReLOaD2 grant šeme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD projekta koje se planiraju implementirati na području Opštine Gacko.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Volonter će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao bolje šanse za zapošljavanje.   

Opis poslova:

Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLoaD2 projekta i dodijeljene osobe iz Opštine Gacko, volonter UN-a u zajednici će:

 • Pružati pomoć imenovanoj osobi za saradnju s ReLOaD2 projektom kako bi uspješno obavila sve poslove i zadatke koji se odnose na ReLOaD2 i druge projekte u sklopu UNDP portfolija „Socijalna inkluzija“;
 • Pružati podršku Opštini Gacko u poboljšanju vidljivosti različitih ReLOaD2 aktivnosti na lokalnom nivou (Javni pozivi, Forum građanskih inicijativa, Dijalozi za mlade, certificirane obuke itd.) kako bi se proširila partnerstva između Opštine Gacko i OCD, posebno mladih i predstavnika omladinskih OCD-a;
 • Pružati pomoć u provođenju javnih poziva za projekte OCD-a u Opštini Gacko;
 • Pružati administrativnu podršku na terenu koja je neophodna radi organizovanja sastanaka, obuka i radionica koje će biti održane u sklopu ReLOaD2 projekta u Opštini Gacko; 
 • Pružati podršku odabranim OCD u poboljšanju njihove vidljivosti na lokalnom nivou;
 • Inicirati i organizovati redovne sastanke sa predstavnicima OCD sa fokusom na oglašavanje i uključivanje korisnika u podržane projekte OCD-a;
 • Identifikovati primjere dobre prakse i aktivnosti OCD koje bi trebalo bolje promovisati na lokalnom nivou i, u skladu sa navedenim, razvijati ljudske priče i objavljivati ih na društvenim mrežama i drugim lokalnim medijima, itd;
 • Pružati pomoć u promovisanju najboljih praksi ReLOaD2 projekta na nivou zajednice;
 • Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa posla koje mu dodijeli supervizor.

Kriteriji i uslovi:

 • Završena srednja škola ili ekvivalentan nivo obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra prednošću;
 • Tečno poznavanje bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika;
 • Dobre komunikacijske vještine. 

Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja. Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici Opštine Gacko i moraju biti mlade osobe[1] uzrasta od 18 do navršenih 30 godina starosti. Na ovu poziciju mogu aplicirati isključivo državljani Bosne i Hercegovine.

Broj radnih dana i trajanje:

Puno radno vrijeme: 5 dana sedmično

Lokacija rada:

Prostorije Opštine Gacko

Beneficije:

Mjesečna naknada za troškove života volontera u iznosu od 375 US dolara (prema važećem kursu konvertovano u KM);

Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;

Pravo na godišnji odmor;

Mogućnosti učenja.

Kriteriji za odabir kandidata/kinja

Selekcija kandidata/kinja će se vršiti u dva dijela:

• Tehnička evaluacija (pregled CV-a i motivacionog pisma)

• Intervju

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Maksimalan broj bodova koji kandidat/kinja može dobiti na osnovu CV-a je 30, a na osnovu motivacionog pisma 50. Minimalni broj bodova koji kandidat mora imati da bi bio pozvan na intervju je 40. Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije biće uzeti u obzir za intervju.

Konačna odluka o rangiranju kandidata/kinja biće donesena na osnovu zbira bodova sa tehničke evaluacije i intervjua, pri čemu bodovi dobijeni tokom tehničke evaluacije vrijede 80%, a bodovi dobijeni na intervju 20% od ukupan broj bodova.

Proces odabira kandidata/kinje vodit će Ured UNV-a, UNDP-a u BiH i predstavnici Opštine Gacko.

Postupak podnošenja prijave:

Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu registry.ba@undp.org  najkasnije do 14. avgusta 2023. godine:

 • Curriculum Vitae (CV)/biografiju na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku koja sadrži:

Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stepenu obrazovanja; informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim. 

 • Motivaciono pismo na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (250-500 riječi) u kojem ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.
 • Kopija svjedočanstva/diplome;
 • Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Zavod / Služba za zapošljavanje);
 • Potvrda o prebivalištu na području Opštine Gacko.

Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za angažman mlade osobe u Opštini Gacko“. Prijava se šalje na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku.

Oglas na engleskom jeziku možete pronaći na https://shorturl.at/pFHQ6


* Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova. Za UNDP, sve reference na Kosovo će se shvatiti u kontekstu Rezolucije UN-a 1244/1999.

[1] Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, član 2: “Mladi i mladi” definiše osobe starosti od 16 do 30 godina

Izvor: gacko-rs.info

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima