back to top

Izdato upozorenje za preduzimanje preventivnih mjera od jakog vjetra

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od jakog vjetra i kišnih padavina.

S obzirom da je Federalni hidromteorološki zavod izdao NARANDŽASTO UPOZORENJE za jaki južni i jugozapadni vjetar, povremeno sa olujnim udarima za vremenski interval od 19.10.2023. godine od 12:00 sati do 21.10.2023. godine do 12:00 sati, kao i za obilnije kišne padavine za subotu 21.10.2023. godine u drugom dijelu dana i tokom noći, te da su mogući udari  vjetra brzine od 50 i do 80 km/h, a u višim područjima do 90 km/h i da je očekivana količina kišnih padavina između 40 i 80 l/m2, koje mogu izazvati pojavu urbanih i bujičnih poplava, iz KUCZ upozoravaju sva pravna i  fizička lica da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara, odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od jakih udara vjetra i poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

“Posebno apelujemo na pravna lica koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogle pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika. Također, apelujemo sugrađanima da na svojim balkonima i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja”, navode iz KUCZ.

Posebno apeluju na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile spremne kao snage prvog odgovora , da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće jake udare vjetra i obilnije kišne padavine na području svojih općina.

“Napominjemo, navedene subjekte, da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi
neprekidno 24 sata svaki dan”, dodaje se u saopćenju.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima