back to top

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom u trajanju od 4 sata, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom u trajanju od 4 sata, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca na sljedeće radne pozicije:

  1. Ordinirajući doktor u Odjeljenju za bolesti uha, grla, nosa i funkcionalnu dijagnostiku – Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – Službe u zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 1 izvršilac
  2. Ordinirajući doktor u Odsjeku za specifična, nespecifična plućna oboljenja, RTG dijagnostiku i laboratorijsku dijagnostiku (biohemijsku, mikrobiološku, bronhoskopsku i citološku) u Centru za specifična i nespecifična plućna oboljenja – Službe u zajednici – Službe u zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 1 izvršilac
  3. Ordinirajući doktor u Odjeljenju za radiološku dijagnostiku – Služba medicinske dijagnostike – 1 izvršilac.

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete preuzeti u tekstu javnog konkursa na linku ispod (uz prijavni obrazac):

JAVNI KONKURS
PRIJAVNI OBRAZAC

Konkurs je objavljen 12.4.2024. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima