back to top

Javni oglas/ Prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent

 Načelnik Općine Travnik, raspisuje javni oglas  za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme  na radno mjesto viši referent-matičar.

Naziv radnog mjesta:
– viši referent-matičar
– 1 (jedan) izvršilac
– namještenik se prima na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
– na temelju ovlaštenja vodi matične knjige o ličnim stanjima građana, vrše upise u matične knjige i elektronske baze matičnih knjiga i izdaju izvode i uvjerenja iz MKR, MKU, MKV i MKD;
– sastavlja smrtovnice za pokretanje ostavinske rasprave;
– obavještava višeg referenta za poslove registracija birača o svakom upisu smrti lica starijih od 18 godina, o licima koja su navršila 18 godina, osobama lišenim državljanstva i drugim promjenama u MK koje mogu uticati na registraciju birača;
– zaključuje i ovjerava knjigu državljana krajem svake godine;
– vrši unos i vodi bazu podataka građanskih stanja i evidencija u elektronskoj verziji po propisanom programu;
– sarađuje sa Policijskim organima, organima starateljstva, sudovima, Izbornom komisijom, centrom za registraciju birača i drugim organima čiji su poslovi vezani za upise u matične knjige;
– vode statistiku iz oblasti matičnih evidencija, sačinjavaju izvještaje i iste dostavljaju eksternim korisnicima;
– izrađuju spiskove upisa djece u školu;
– vrše ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa;
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Kompletan teskt javnog oglasa možete pronaći ovdje

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima