back to top

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE  SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIKA_CA U 2023/2024 godini – Udruženje mreža za izgradnju mira

Na osnovu Pravilnika o javnim nabavkama , član 5. stav e., Udruženje Mreža za izgradnju mira raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE  SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIKA_CA U 2023/2024 godini

Udruženje Mreža za izgradnju mira raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge sistematskog pregleda uposlenika u 2023/2024 godini. Usluge sistematskog pregleda za 15 uposlenika_ca, 12 žena i 3 muškarca.

Mjesto izvršenja  je regija Sarajevo na jednoj lokaciji ,regija Banja Luka na jednoj lokaciji i općina Kakanj na jednoj lokaciji.

Okvirna procijenjena vrijednost : 550,00 KM po uposleniku.

Kriterij za izbor najbolje ponude  su cijena , mjesto pružanja usluga  i broj usluga/ pregleda. Ponudom se smatra zvanični cjenovnik koji ponuđač dostavlja uz ponudu.

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti :

U javnoj nabavci predmetnih usluga mogu učestvovati sve klinike, poliklinike i osiguravajuće kuće koje su registrovane na području Bosne i Hercegovine, a protiv kojih se ne vodi krivični postupak.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju direktno na e-mail adresu : infolro@snagalokalnog.ba

Ponudom se smatra svaki dokument iz kojeg se vide cijene traženih usluga po uposleniku_ci i ukupna cijena.

Vrijeme izvršenja usluga:

U periodu 1.oktobar 2023 – 30.septembar 2024. godine, a biće u terminima koje će uposlenici unaprijed dogovarati sa ponuđačem.

Krajnji rok za dostavu ponude:

Ponuda se dostavlja  do  12. 9. 2023. do 15h.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima