back to top

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Bihaća – Udruženje mreža za izgradnju mira

Na osnovu odredaba člana 15. stav 1 alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 142. Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 13/15, 13/18) i člana 5. stav (3) Rješenja o osnivanju Savjetodavnog odbora  građana, broj: 01-04-1928 od 02.04.2024. godine gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Bihaća 

Kompletan Javni poziv i sva potrebna dokumentacija se nalazi na slijedećem linku:

Javni poziv – savjetodavni

Prijavni obrazac za organizacije

Prijavni obrazac za pojedince

bihac.org

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima