back to top

Konferencija ‘Više žena – više povjerenja’: Potrebno povećati broj žena u policiji

U policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini je oko devet posto policijskih službenica i potrebno je povećati taj broj, posebno na rukovodećim pozicijama, gdje ih nema gotovo nikako, rečeno je to danas u Sarajevu na završnoj konferenciji “Više žena- više povjerenja”, kojom je okončan projeat “Smanjenje diskriminacije na osnovu spola unutar policijskih struktura u BiH”.

Učesnici su ukazali i na benefite koje žene donose u radu policije, te su poslali poruku da više žena u policiji znači i više povjerenja, ali i efikasniju policiju koja će biti ogledalo društva i servis svih građana.

Projekat je fokusiran na podizanje svijesti o ravnopravnosti spolova u policijskim strukturama u BiH i diskriminaciju na radnom mjestu, imajući u vidu da su policijske službenice podzastupljene u policijskim organima na svim nivoima u BiH i evidentna je visoka “tamna” brojka slučajeva diskriminacije unutar redova policije.

Projekt je realizovalo Udruženje za pomoć i razvoj “Hajde” u saradnji sa Udruženjem “Mreža policijskih službenica”, uz finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke koju predstavlja Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

U okviru prve faze projekta realizovane su radionice o temi “Podizanje svijesti o rodno zasnovanoj diskriminaciji u policijskim strukturama u BiH”, kojoj su prisustvovali policijski službenici iz policijskih organa širom BiH, raspoređeni na poslove srednjeg i višeg rukovodnog nivoa.

U drugoj fazi projekta održana je serija radionica o temi “Jačanje profesionalnih kompetencija policijskih službenica-emocionalna inteligencija, stilovi rukovođenja i liderstvo” kojim je prisustvovalo oko 100 policijskih službenica iz policijskih organa širom BiH.

U završnoj fazi projekta realizovano je ispitivanje javnog mnijenja o ulozi i značaju žena u radu policije i izazovima sa kojima se susreću, istraživanje u pogledu izloženosti policijskih službenica diskriminaciji, a od danas se provodi medijska kampanja pod istoimenim sloganom i važnom porukom poslanom i sa današnjeg skupa „Više žena-više povjerenja“, saopćeno je iz Udruženja “Hajde”.

(Zene.ba)

Konferencija ‘Više žena – više povjerenja’: Potrebno povećati broj žena u policiji Žene.ba.

zene.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima