back to top

KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ELSA-e SARAJEVO – Udruženje mreža za izgradnju mira

Upravni odbor ELSA-e Sarajevo raspisuje konkurs za izbor osam članova Upravnog odbora:

1. Predsjednik/ca Upravnog odbora/ELSA-e Sarajevo,

2. Generalni sekretar/ica,

3. Blagajnik/ica,

4. Potpredsjednik/ica za akademske aktivnosti,

5. Potpredsjednik/ica za Moot Court,

6. Potpredsjednik/ica za seminare i konferencije,

7. Potpredsjednik/ica za marketing,

8. Potpredsjednik/ica za STEP;

te tri člana Nadzornog odbora:

1. Predsjednik/ica

2. Član/ica ( 2 izvršioca)

OPĆI USLOVI

Za člana Upravnog i Nadzornog odbora može se kandidovati osoba koja ispunjava sljedeće opće uslove:

a) da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;

b) da ima između 18 i 30 godina;

c) da je član/ica Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo upisan/a u registar članova;

d) da nije aktivan/a član/ica niti jedne političke partije u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI USLOVI:

a) Za predsjednika/icu ili člana/icu Nadzornog odbora može se kandidovati osoba koja je bila član/ica Udruženja najmanje 3 godine.

Prijava treba sadržavati lične podatke i biografiju, a svoje prijave možete poslati do 19.09.2022. godine, do 23,59 sati na e-mail: president.sarajevo@ba.elsa.org

facebook

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima