back to top

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Muzej Tešanj – Udruženje mreža za izgradnju mira

Za direktora JU Muzej Tešanj može biti imenovano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Pravilima ustanove, a to su:

 1. Opći uslovi:
  • da je državljanin  Bosne i Hercegovine
  • da je kandidat stariji od 18 godina
  • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa za popunu upražnjene pozicije
  • da se na kandidata ne odnosi član 9. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

       b)   Posebni uslovi:

 • VSS –VII stepen stručne spreme, Filozofski fakultet, najmanje 240 ECTS bodova,  odsjek historija, arheologija ili etnologija
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
 • da posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • da je stručnjak u muzejskoj djelatnosti, ili je naučni ili kulturni radnik

Tekst konkursa mozete pogledati na linku.

Izvor: opcina-tesanj.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima