back to top

MFS-EMMAUS raspisuje javni poziv za podnošenje ponude za pružanje usluge administriranja online platforme – Udruženje mreža za izgradnju mira

MFS-EMMAUS raspisuje javni poziv za podnošenje ponude za pružanje usluge administriranja online platforme www.eurcenter.ba

MFS-EMMAUS angažuje stručno lice za pružanje usluge administriranja online platforme www.eurcenter.ba  i pripadajućih modula razvijenih u sklopu projekta „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije.

O projektu

Fokus projekta je na sprečavanju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u BiH i širem regionu jačanjem kapaciteta vlade BiH i relevantnih profesionalaca, kao i organizacija civilnog društva, te povećanje njihove ekspertize o pristupu borbi protiv trgovine ljudima u BiH usmjerenom na žrtvu.

Uslovi angažmana

Angažmanom stručnog lica očekuje se isporuka dva ključna rezultata:

1.     Tehničko unapređenje web stranice www.eurcenter.ba čija je svrha optimizacija korisničkog iskustva i efikasnog prenosa informacija te predstavlja taktički korak prema jačanju online prisutnosti projekta, pružajući posjetiteljima najnovije relevantne informacije te potičući aktivno uključenje javnosti u aktivnosti usmjerene na borbu protiv trgovine ljudima.

2.     Edukacija o upravljanju web stranicom za osoblje MFS-EMMAUS-a ima za cilj jačanje internih kapaciteta organizacije kroz osposobljavanje osoblja za učinkovito upravljanje web stranicom. Ova edukacija ima širu svrhu od samog tehničkog aspekta, jer podržava organizaciju u boljem iskorištavanju online resursa za promociju i informisanje. Unapređenje vještina osoblja direktno doprinosi dugoročnoj održivosti i uspješnosti projekta.

Predviđeno vrijeme trajanja angažmana je četiri (4) mjeseca od dana potpisivanja ugovora uz mogućnost obnove.

U okviru projektnog zadatka administriranja online platforme očekuje se realizacija sljedećih aktivnosti:

·         analiza postojećeg dizajna web stranice www.eurcenter.ba (Word Press format) i predlaganje tehničkih poboljšanja radi unapređenja korisničkog iskustva.

·         unapređenje tehničkih aspekata koji se odnose na vizuelni identitet.

·         ažuriranje sadržaja web stanice po svim postojećim modulima (Početna; O nama; Trgovina ljudima; Statistike; Zakoni; eBiblioteka; Novosti; Akteri; Kontakt) i njihovim pripadajućim sekcijama.

·         ažuriranje postojeće verzije sistema upravljanja sadržajem platforme i integracija analitičkih sistema praćenja statističkih parametara web stranice.

·         razvoj struktuiranog programa online edukacije sa fokusom na:

o    upravljanje sadržajem Word Press web stranice, i

o    praćenje, analitika i očitavanje statističkih parametara relevantnih za aktivnost web stranice.

·         održavanje online edukacije za osoblje MFS-EMMAUS-a.

·         razvoj Uputstva sa osnovnim smjernicama za upravljanje web stranicom (cca. 10 str).

Kvalifikacije i vještine

Za efikasnu realizaciju predviđenih zadataka, neophodno je da kandidat posjeduje sljedeće:

·         stručno poznavanje upravljanja sadržajem web stranice;

·         dokazano iskustvo u održavanju web stranica;

·         izražene komunikacijske vještine.

Način prijave

Prijava na poziv treba sadržavati:

·         CV sa najmanje tri reference o prethodnom angažmanu na sličnim poslovima (uključujući linkove);

·         Formular za prijavu FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba).

Poziv je otvoren za državljane Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 23.01.2024.godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima