back to top

MFS-EMMAUS raspisuje javni poziv za podnošenje ponude za pružanje usluge prikupljanja materijala i pripreme sadržaja za online platformu

MFS-EMMAUS angažuje stručno lice za pružanje usluge prikupljanja materijala i pripreme sadržaja za online platformu www.eurcenter.ba i pripadajućih modula razvijenih u sklopu projekta „Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije.

O projektu

Fokus projekta je na sprečavanju trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja u BiH i širem regionu jačanjem kapaciteta vlade BiH i relevantnih profesionalaca, kao i organizacija civilnog društva, te povećanje njihove ekspertize o pristupu borbi protiv trgovine ljudima u BiH usmjerenom na žrtvu.

Uslovi angažmana

goslim - smršaj zdravo

Angažovanjem stručnog lica za prikupljanje materijala i pripremu sadržaja za www.eurcenter.ba, očekuje se unapređenje kvaliteta i relevantnosti online platforme. U prvom redu, po postojećim modulima, očekuje se potpuna i ažurirana baza dokumenata zakonskog okvira BiH, relevantnih zvaničnih dokumenata EU, izvještaja i relevantnih statistika koja će pružiti korisnicima pouzdane i aktuelne informacije vezane za oblast suzbijanja trgovine ljudima. Nadalje, od stručnog lica se očekuje priprema strateški orijentisanih članaka za web stranicu, istražujući teme od interesa i pružajući analize relevantnih događaja u vezi sa aktuelnim pitanjima suzbijanja trgovine ljudima. Cilj ovog pristupa je stvoriti informativnu i edukativnu kontakt tačku koja će okupiti ciljnu publiku te aktualizirati web stranicu www.eurcenter.ba što će je označiti kao respektabilan izvor informacija o ovoj oblasti.

Predviđeno vrijeme trajanja angažmana je dva (2) mjeseca od dana potpisivanja ugovora uz mogućnost obnove.

U okviru projektnog zadatka prikupljanja materijala i pripreme sadržaja za platformu očekuje se realizacija sljedećih aktivnosti:

  • ažuriranje postojećeg sadržaja web stranice www.eurcenter.ba po modulima Trgovina ljudima; Statistike; Zakoni; eBiblioteka, te drugih modula po potrebi.
  • prikupljanje materijala (zvaničnih dokumenata institucija, relevantnih priručnika, smjernica, izvještaja, statistika i sl.)
  • priprema sadržaja za web stranicu po modulima (priprema članaka, studija slučaja i sl.)

Za efikasnu realizaciju predviđenih zadataka, neophodno je da kandidat posjeduje sljedeće:

  • visoka stručna sprema (smjer društveno-humanističkih ili srodnih nauka);
  • iskustvo na poslovima istraživanja i sličnim poslovima;
  • izražene analitičke sposobnosti;
  • izuzetna jezička kompetencija u poznavanju bosanskog i engleskog jezika;
  • izražene komunikacijske vještine;
  • iskustvo u pripremi sadržaja poput članaka, dokumenata i sl.

Način prijave

Prijava na poziv treba sadržavati:

Poziv je otvoren za državljane Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Više informacija o projektu, uslovima angažmana i načinu prijave pronađite na www.sigurnodijete.ba.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju ponudu na [email protected] ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 23.01.2024.godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima