back to top

Ministrica Mesihović u posjeti Šumarskom fakultetu: Fakultet aktivno sudjeluje u realizaciji nekoliko naučnoistraživačkih projekata

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Adna Mesihović sa saradnicima posjetila je Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Domaćini, prof.dr. Ahmet Lojo, dekan fakulteta, dr.sc. Zahida Ademović, prodekanesa za nastavu, dr.sc. Dalibor Ballian, prodekan za međunarodnu saradnju, i dr.sc. Muhamed Bajrić, prodekan za NIR i finansije, upoznali su ministricu s dugogodišnjom historijom Šumarskog fakulteta, koji ima tradiciju od 75 godina i koji se smatra kamenom temeljcem akademske izvrsnosti, istraživanja i širenja znanja u području šumarstva i hortikulture ne samo u BiH, već i u širem regionalnom kontekstu.

Prof. Lojo predstavio je rad fakulteta tokom dugogodišnjeg postojanja. Naglasio je da je fakultet do sada proveo različita istraživanja i implementirao brojne naučnoistraživačke projekte, uvijek ostajući predan osnovnoj misiji obrazovanja stručnjaka iz područja šumarstva i hortikulture.

Uzimajući u obzir savremene trendove razvoja naučne misli u području šumarstva i hortikulture, fakultet je razvio odgovarajuće studijske programe kako bi najefikasnije prenio stečena znanja o unapređenju i održivom gospodarenju prirodnim resursima, uključujući šumske i urbane ekosisteme.

Dekan je istakao i da kroz različite oblike saradnje sa šumarskom privredom, fakultet aktivno unapređuje i primjenjuje znanja visokoobrazovanih šumarskih stručnjaka, pomažući im u rješavanju svakodnevnih izazova u praksi.

Pokrenute značajne aktivnosti na obnovi nastavnih objekata na Igmanu i Arboretumu Slatina

Činjenica je da Šumarski fakultet još nije obnovio svoje objekte za izvođenje terenske nastave sa studentima, koji su devastirani u ratu. Uz pomoć Vlade Kantona Sarajevo pokrenute su značajne aktivnosti na obnovi nastavnih objekata na Igmanu i na Arboretumu Slatina. Trenutno se na Igmanu izvode radovi na proširenju postojećeg objekta, za što je Vlada Kantona Sarajevo osigurala finansijska sredstva.

U narednoj fazi obnove planirana je izgradnja edukativnog centra s meteorološkom stanicom, koji obuhvata stvaranje jedinstvenog prostora namijenjenog za aktivnosti obrazovnih institucija, kao što su vrtići, osnovne škole, srednje škole i fakulteti, koji će ga koristiti kao sastavni dio svojih redovnih nastavnih programa i kao destinaciju za organizaciju škola u prirodi.

Osim škola u prirodi, edukativni centar pružio bi podršku i organizaciju škola skijanja, terenskih nastava za studente fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i ljetnih škola. Tokom ljetnih mjeseci objekt bi bio idealna lokacija za održavanje međunarodnih ljetnih škola i kurseva, te bi služio kao centar za obuku radnika u šumarstvu ili za potrebe drugih obrazovnih ustanova. Za izgradnju edukativnog centra s meteorološkom stanicom je potrebno osigurati sredstva u narednom periodu i što prije početi sa radovima.

U razgovoru je istaknuto i da je prioritet fakulteta kadrovsko jačanje i obnova infrastrukture. Uz angažman više od 50 stalno zaposlenih radnika, od kojih je 28 doktora nauka, Šumarski fakultet aktivno sudjeluje u realizaciji nekoliko naučnoistraživačkih projekata.

Dekan je naglasio nužnost izgradnje edukativnog centra s meteorološkom stanicom na Igmanu, te izrazio nadu da će Ministarstvo, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo, pružiti snažnu podršku ovom projektu. Prepoznat je njegov neizmjerni značaj za razvoj Kantona i Univerziteta, te se očekuje osiguranje potrebnih finansijskih sredstava.

Ministrica Mesihović je pohvalila rad Šumarskog fakulteta na obnovi infrastrukture na Igmanu i implementaciji naučnoistraživačkih domaćih i međunarodnih projekata u kojima fakultet aktivno sudjeluje, te za sebe tako ostvaruje saradnje s drugim regionalnim i međunarodnim obrazovnim i naučnoistraživačkim ustanovama.

Upoznala je prisutne s planovima Ministarstva, kao i s procesom izmjena Zakona o visokom obrazovanju, te pozvala predstavnike fakulteta da kroz sugestije i komentare podijele svoja zapažanja i daju svoje prijedloge. Također, znajući da je Šumarski fakultet organizirao i određene događaje poput konferencija, upoznala je prisutne i s Javnim pozivom za nauku i visoko obrazovanje, ali i s ostalim aktuelnostima unutar Ministarstva.

Još jedna od tema razgovora je bila i uspješno organizirana međunarodna konferencije: „Održivo nasljeđe: Obrazovanje, istraživanje i perspektive u šumarstvu i urbanom zelenilu“ (engl. Sustainable Legacy: Education, research and perspectives in forestry and urban greenery), povodom  obilježavanja 75 godina postojanja Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta.

Konferencija je potaknula učesnike da doprinesu održivom gospodarenju šumama, promoviraju urbano zelenilo i zagovaraju politike koje podržavaju te ciljeve. Međunarodna konferencija je poslužila kao platforma za promociju postignuća Šumarskog fakulteta u proteklih 75 godina i istraživanje budućih smjerova za obrazovanje i istraživanje.

Tokom posjete koja je organizovana u cilju upoznavanje s obrazovnim programima, infrastrukturom i resursima Šumarskog fakulteta, prisutni su se složili da je ona korak ka nastavku uspješne i intenziviranju saradnje Ministarstva s Šumarskim fakultetom.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima