back to top

MUP KS – Rapidan rast u poboljšanju ljudskih prava osoba lišenih slobode

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo bilježi rapidan rast u procesima poboljšanja ljudskih prava u praksama prema osobama lišenim slobode, saopćeno je danas iz navedenog ministarstva nakon trećeg koordinacijskog sastanka rukovodilaca policijskih agencija u BiH, održanog u Zenici.

Sastanak je organiziran u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Dalje unapređenje tretmana osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena kazna ili sankcija u BiH, u skladu sa evropskim standardima“, a prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica te policijski komesar Fatmir Hajdarević.

Vođene su intenzivne diskusije o modalitetima, praksama te izazovima s kojima se susreću policijske agencije u svom radu i interakciji s osobama lišenim slobode.

Razgovarano je i o rezultatima te napretku koji su organizacije postigle u pogledu realizacije zaključaka usvojenih na prošlogodišnjem susretu, kada su policijske agencije preuzele obavezu praćenja primjene evropskih standarda i preporuka Evropskog odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) u svakodnevnom djelovanju.

Prema onome što su naglasili organizatori, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je od izvještaja CPT-a zabilježilo rapidan rast u kontekstu prilagođavanja svojih praksi i uslova preporukama koje nalažu Vijeće Evrope i sama Evropska unija. Prilikom prezentacije rezultata policijskih institucija, ostvarenih od posljednjeg izvještaja CPT-a, naglašeno je da MUP Kantona Sarajevo bilježi rapidan rast u procesima ostvarivanja boljih uslova u protvorskim jedinicama, kao i realizacije preporuka CPT-a u odnosu prema osobama lišenim slobode.

Kako je i sam cilj ovih koordinacijskih sastanaka harmonizacija odnosa među institucijama, ali i jačanje efektivnosti prilikom obavljanja policijskih poslova, ministar Katica je delegirao prijedlog zaključka o poduzimanju zajedničkih aktivnosti na donošenju zakona o probacijskoj službi.

– Više od 60 posto krivičnih djela u Kantonu Sarajevo u prošloj godini počinili su recidivisti odnosno povratnici u činjenju krivičnih dijela. To je pokazatelj da nemamo efikasan sistem resocijalizacije i postpenalnog postupka lica koji su izdržavali zatvorske kazne. MUP Kantona Sarajevo formirao je Ekspertni tim koji je predložio donošenje zakona o probaciji FBiH koji bi riješio pitanje nadzora i kontrole počinilaca krivičnih djela, koji se nalaze van zatvorskog okruženja. Smatram da se ovim pitanjem trebamo baviti od kantonalnog do državnog nivoa i zato sam predložio da donošenje zakona bude jedan od zaključaka sastanka u Zenici. Izuzetno mi je drago da smo saglasni u tome i da je zaključak prihvaćen od svih učesnika – izjavio je ministar Katica.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima