back to top

Održana 26. redovita sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – Poslovne novine

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za ulaznu vizu.

Zaključivanjem ovog memoranduma državljani Bosne i Hercegovine će biti izuzeti od obveze pribavljanja vize za ulazak u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje mogu boraviti do 90 dana u bilo kojem razdoblju оd 180 dana. Na isti su način državljani Ujedinjenih Arapskih Emirata ranije oslobođeni pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i ovim memorandumom.    

Na ovaj način će se državljanima BiH omogućiti jednostavnije i jeftinije putovanje u Ujedinjene Arapske Emirate u turističke i poslovne svrhe.

Prijedlog memoranduma, s Prijedlogom osnova za njegovo zaključivanje i prijedlogom zа odobravanje njegove privremene primjene, bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova. 

DODATNO FINANCIRANJE ZA PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) (Dodatno financiranje za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa (MPA). 

Radi se o zajmu u iznosu 37 milijuna eura, od čega je za Brčko distrikt BiH  namijenjeno 25 milijuna eura, a za Federaciju BiH 12 milijuna eura, s rokom otplate od 30 godina i grejs periodom od sedam godina.

Projektom u okviru prve faze MPA, koji će biti realiziran u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH, želi se ojačati prekogranična suradnja u sektoru voda, unaprijediti plovnost i zaštita оd poplava u koridorima rijeka Save i Drine te zaštititi i poboljšati okoliš.

Ranije je zaključen Sporazum o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom MPA između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, vrijedan 30 milijuna eura), koji se realizira u Republici Srpskoj od polovice 2021.godine.

Prijedlog sporazuma o zajmu bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora. 

ODOBREN PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA CENTRALNOG GRIJANJA U OPĆINI PALE

Vijeće ministara BiH je u drugom krugu glasovanja usvojilo Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt Modernizacije sustava centralnog grijanja u Općini Pale) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj.

Cilj projekta je premještanje postojeće gradske i izgradnja nove toplane na novoj lokaciji, radi modernizacije sustava centralnog grijanja nа  Palama.

Europska banka za obnovu i razvoj daje zajam Bosni i Hercegovini u iznosu sedam milijuna eura s alokacijom na Republiku Srpsku, s rokom otplate zajma od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Prvu i drugu fazu izgradnje toplovoda između planirane lokacije buduće i postojeće toplane financirala je Općina Pale svojim proračunskim sredstvima, čime je otvoren put za projekt modernizacije sustava centralnog grijanja. Do sada je uloženo više od dva  milijuna  KM  i stvoreni su uvjeti za žurnu implementaciju čitavog projekta u korist žitelja Pala.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje sukladno Zakonu o zaduživanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine.

RATIFIKACIJA UGOVORA ZA PROJEKT GRADSKOG PRIJEVOZA U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH je u drugom krugu glasovanja utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Projekt gradskog prijevoza u Sarajevu – B (FI N 94.965), koji je potpisan 22. svibnja i  15. lipnja 2023. godine u Sarajevu i Luxembourgu.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će prijedlog ove odluke dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

BiH I BUGARSKA INTENZIVIRAJU SURADNJU U SLUČAJU KATASTROFA

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o suradnji u slučaju katastrofa, a za potpisnika uime BiH je predložen ministar sigurnosti.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Izvješće o pregovorima izaslanstava BiH i R. Bugarske o utvrđivanju teksta ovog sporazuma kojim se jača suradnju u područjima planiranja, prevencije, pružanja pomoći i potpore u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa, na načelima uzajamnog роštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE U BRČKO DISTRIKTU BiH 

Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o izmjenama i dopunama br. 1 na Ugovor o zajmu od 12. travnja 2022. godine (Zeleni gradovi 2 – Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Riječ je dodatnom zajmu EBRD-a u iznosu 6,5 milijuna eura, koliko je iznosio i prvobitno odobreni zajam,  tako da sada ukupno zaduženje iznosi 13 milijuna eura, s alokacijom na  Brčko distrikt BiH.

Projekt se realizira s ciljem poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe grada Brčkog i prigradskih naselja, uz stvaranje tehničkih pretpostavki za njegovo daljnje širenje.

Rok otplate dodatnog, kao i ranije odobrenog zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za   potpisnika uime BiH je predložen ministar financija i trezora.

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima