back to top

Oglas za angažman mlade osobe u gradskoj upravi – Udruženje mreža za izgradnju mira

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) objavljuje oglas za angažman dvije mlade osobe na poziciji Volonter/ka Ujedinjenih nacija (UNV) u zajednici.

  1. Grad Gradiška (više detalja na linku)
  2. Grad Istočno Sarajevo (više detalja na linku)

📆 Rok za prijavu: 28. septembar, 2023. godine
👉 Ko se može prijaviti: Mladi ljudi uzrasta od 18 do 30 godina koji žive u navedenim partnerskim gradskim upravama

📝 Kako se prijaviti: Prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org 📥

Odabrani/a volonter/ka UN-a u zajednici će raditi u prostorijama gradske uprave, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u gradskoj upravi u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou Grada. Dodatno odabrani/a UN volonter/ka će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se finansiraju u okviru ReLOaD2 grant šeme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD2 projekta koje se planiraju implementirati na području Grada Istočno Sarajevo.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Volonter/ka će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao/la bolje šanse za zapošljavanje.  

O projektu:

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimulisanje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na finansiranje OCD-a na transparentan način koristeći razvojno orijentisan projektni pristup u skladu sa lokalnim prioritetima. Angažman mladih i aktivno uključenje u zajednicu biti će podržano je kroz sprovođenje omladinskih inicijativa s ciljem unapređenju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokacijama. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).


* Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova. Za UNDP, sve reference na Kosovo će se shvatiti u kontekstu Rezolucije UN-a 1244/1999.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima