back to top

On-site terenski službenik/ca za četiri jedinice lokalne samouprave u BiH – Udruženje mreža za izgradnju mira

Tražimo kvalificiranog konsultanta/icu (terenskog službenika/cu) koji će nas podržati na licu mjesta u četiri jedinice lokalne samouprave u BiH – Brezi, Banovićima, Ugljeviku i Živinicama, kao dio BiH SuTra programa.

“BiH SuTra” ima za cilj poboljšati sveobuhvatan pristup na nivou države, te nacionalne i lokalne kapacitete za efikasnu i efektivnu implementaciju politika za okoliš/životnu sredinu i održivu tranziciju u BiH. “BiH SuTra” program će podržati lokalni pristup odozdo prema gore za izradu tranzicijskih planova i implementaciju politika tranzicije u lokalnim vladama u  regionima bogatim ugljem u BiH. Četiri jedinice lokalne samouprave regiona bogatih ugljem u BiH su partneri programa: općine/opštine Breza, Banovići i Ugljevik i Grad Živinice.

Konsultant/ica (terenski službenik/ca) će pružati podršku na licu mjesta u četiri jedinice lokalne samouprave i bit će zadužen za prikupljanje podataka i informacija te pružanje tehničke, administrativne i logističke podrške programu. Konsultant/ica će logistički djelovati iz općine Breza i bit će podjednako odgovoran za pružanje istih usluga ostalim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, tj. općinama/opštinama Banovići i Ugljevik, i Gradu Živinice.

Raspored     Datum
Datum objave                                        20. februar 2024. godine
Rok za pitanja                                               28. februar  2024. godine
Završni rok za dostavljanje ponuda                4. mart 2024. godine

Kako se prijaviti

Ovdje ne nalazi aplikaciona forma za tender, koju šaljete na bora.hajdini@sei.org.

bihsutra.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima