back to top

Podrška samozapošljavanju marginalizovanim kategorijama – Udruženje mreža za izgradnju mira

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA PODRŠKE SAMOZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZOVANIM KATEGORIJAMA DRUŠTVA SA TERITORIJE GRADA BIJELJINA

Opšte informacije

O PROJEKTU: Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ u saradnji sa organizacijom CARITAS ŠVICARSKA implementira projekat „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ uz finansijsku podršku Vlade Švicarske , Vlade Lihtenštajna, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grada Bijeljina. Projekat “Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti” ima za cilj postizanje i poboljšanje ekonomske, političke i društvene uključenosti Roma i drugih ranjivih kategorija društva a samim tim umanjenje siromaštva, poboljšanje životnih uslova i kvaliteta života primjenom inovativnog integralnog pristupa. Projektom je identfikovano pet oblasti djelovanja koje su u uskoj povezanosti i podrazumijevaju prihod i zapošljavanje, obrazovanje, javne usluge i stanovanje, angažovanost zajednice te svijest javnosti i saradnja sa relevatnim akterima. Ostvarivanje prihoda za potrebe domaćinstva je ključni element socijalne uključenosti i jedini način da se prevaziđe siromaštvo i da se imaju bolje perspektive za budućnost. Iz navedenog, u okviru projekta „Integralnim prirstupom ka socijalnoj uključenosti“ planirana je dodjela grant sredstava podrške samozapošljavanju marginalizovanim kategorijama društva sa teritorije Grada Bijeljina.

SMJERNICE I USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva Predmet ovog javnog poziva je dodjela grant sredstava za samozapošljavanje u vidu paketa bespovratne pomoći za marginalizovane kategorije društva za pokretanje, razvoj i unapređenje ekonomske aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj  i drugoj djelatnosti. Prihvatljivi troškovi Sredstva iz ovog javnog poziva se mogu iskoristiti samo za finansiranje sljedećih troškova:  

  1. Paket podrške u poljoprivredi (nabavka opreme i repromaterijala za održivost poljoprivrednog gazdinstva, plastenika ili opreme za plastenik, nabavka sadnica voća, rasadni materijal ili slično);
  2. Paket podrške u samozapošljavanju (nabavka opreme, alata i sirovina za zanatske i ekonomske aktivnosti i drugo).

Ko može aplicirati?  Mogućnost učešća na ovom javnom pozivu imaju punoljetne, nezaposlene osobe pripadnici/ce marginalizovanih kategorija društva sa teritorije Grada Bijeljina, koji/e žele unaprijediti svoju ekonomsku aktivnost i poslovanje. Učešće u programu podrške je predviđeno za sledeće marginalizovane kategorije društva:

  • Nezaposlene žene, bez obzira na dob,
  • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina starosti,
  • Nezaposlene osobe sa invaliditetom
  • Domaćinstva sa više od 1 nezaposlenog člana
  • Domaćinstva sa više od 4 člana
  • Korisnici Centra za socijalni rad
  • Pripadnici nacionalnih manjina (Romi)

NAČIN APLICIRANJA I LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresovani kandidati se prijavljuju na javni poziv dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca. Prijavni obrazac možete pronaći na web stranici Udruženja “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin” (www.otaharin.org ) ili u prostorijama Dnevnog centra “Otaharin” na adresi Filipa Višnjića 217, Bijeljina. Lista potrebne dokumentacije u dokumentu se nalazi u detaljnom dokumentu poziva. 

PROCES ODABIRA

Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva će vršiti imenovana komisija koja će se sastojati od osoblja organizacije CARITAS ŠVICARSKA, projektnog osoblja Udruženja “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin” i predstavnika/ca Gradske uprave Grada Bijeljina. Komisija će razmatrati prijave u skladu s odredbama ovog javnog poziva. Odabir korisnika vršiće se u dvije faze. Prva faza podrazumijeva ocjenu kandidata/kinje na osnovu dostavljenih prijavnih obrazaca i potrebne dokumentacije. Svi kandidati/kinje koji prođu prvu fazu odabira biće u obavezi da prisustvuju obuci za pisanje biznis planova. Uslov za dobijanje podrške je i redovno prisustvo i učešće na obuci. Nakon završene obuke (pisanje biznis planova), druga faza odabira podrazumijeva pregled i bodovanje biznis planova kandidata/kinja na osnovu čega će se odobriti podrška. Broj osoba koji će dobiti podršku će zavisiti od ukupno dostupnih finansijskih sredstava i traženih iznosa. Rezultati o izboru korisnika projekata bit će objavljeni na oglasnoj tabli  i web stranici Udruženja „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ (www.otaharin.org )

PODNOŠENJE PRIJAVE

Sve dodatne informacije o načinu prijave i neophodnoj dokumentaciji možete dobiti na sljedeći način: Kontakt osoba: Dragana Nešković Telefon: 066/150-544           055/250-543 Adresa: Dositeja Obradovića 4/1, 76300 Bijeljina E-mail: dragana.otaharin@gmail.com info.otaharin@teol.net Web: www.otaharin.org   Prijavne obrasce sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti u prostorije Udruženja “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin” na adresi Dositeja Obradovića 4/1 Bijeljina ili u prostorije Dnevnog centra “Otaharin” na adresi Filipa Višnjića 217, Bijeljina. Rok za podnošenje prijava je 20.08.2023. godine do 16 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Prijavni obrazac

Javni poziv za samozapošljavanje

Izvor: otaharin.org

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima