back to top

Poziv agencijama i pojedincima/kama za dostavljanje ponuda za izradu dva promotivna videa – Udruženje mreža za izgradnju mira

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

SOC upućuje poziv agencijama, organizacijama i pojedincima/kama specijaliziranim za izradu promotivnih videa, s namjerom produkcije dva videa: jednog u svrhu promocije dokumenta/resursa za političke stranke i priručnika za zastupnike/ce, a drugog u svrhu promocije kreirane mreže političara/ki podržavatelja prava i unapređenja položaja LGBTIQ osoba u BiH.

Poziv se upućuje svim agencijama i pojedincima/kama koji imaju relevantno iskustvo u video produkciji, produkciji animiranih videa, odnosno ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Relevantno iskustvo iz područja snimanja i postprodukcije, poželjno iz područja ljudskih prava
 • Relevantno iskustvo u izradi animiranih 2D i 3D videa

UVOD

Sarajevski otvoreni centar provodi projekat pod nazivom ”Jačanje društveno-političkog položaja LGBTIQ osoba u BiH koji podržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Projekat je usmjeren na opremanje LGBTIQ pokreta, bh. javnosti i drugih relevantnih aktera/ki adekvatno istraženim trenutnim problemima i potrebama u bh. LGBTIQ zajednici, kao i o stavovima bh. javnosti o identitetima, pravima i LGBTIQ aktivizmu koji vode strateškom napretku u polju prava i položaja LGBTIQ osoba u BiH. Cilj projekta je također ojačati ulogu političkih stranaka i kantonalnih zastupnika/ca u izgradnji povoljnijeg društvenog okruženja za LGBTIQ osobe, kao i ojačati i izgraditi LGBTIQ aktivističke snage u manjim i zanemarenim sredinama širom BiH.

SPECIFIKACIJE PRVOG VIDEA

 • animirani video koji sadržava preporuke za političke stranke i zastupnike/ce
 • trajanje videa je do 3 minute
 • video sadrži titlove, muziku i off
 • video je prilagođen formatima 16:9 i 9:16

SPECIFIKACIJE DRUGOG VIDEA

 • video snimljen tokom događaja namijenjenog mreži političara/ki podržavatelja prava i unapređenja položaja LGBTIQ osoba u BiH
 • video obuhvata kadrove događaja i izjave osoba
 • trajanje videa je do 3 minute
 • video sadrži titlove i muziku
 • video je prilagođen formatima 16:9 i 9:16

USLOVI PRIJAVE NA POZIV

Agencija treba dostaviti original potpisane ponude na B/H/S jeziku koja će sadržavati sljedeće:

 • Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe
 • Reference: lista i opis sličnih projekata realizovanih u posljednje tri godine
 • Detaljan prikaz troškova i uvjeta plaćanja u KM, bez PDV-a. U cijenu ulaze svi troškovi vezani za rad, kao što su naknade i tekući troškovi (putovanja, smještaj, oprema, dnevnice i drugi troškovi)
 • Potrebno vrijeme i rokove izvršenja poslova

Ponude se dostavljaju putem e-mail adrese nejra@soc.ba najkasnije do 17. oktobra 2023. godine.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima