back to top

SARADNIK/SARADNICA NA PROJEKTU – Udruženje mreža za izgradnju mira

1 izvršilac Lokacija: Sarajevo

Trajanje projekta: do 31.08.2024. godine, s mogućnošću produženja

Saradnik/saradnica na projektu aktivno podržava i zadužen/a je za logistički dio projektnog menadžmenta u konkretnoj lokaciji projekta. On/ona blisko sarađuje sa rukovodiocem projekta i bavi se pitanjima sa fokusom na logističku, organizacijsku i finansijsku domenu. Saradnik/saradnica na projektu osigurava dostupnost resursa u projektu, transparentno upravljanje i dokumentiranje na osnovu zahtjeva metodologije projekta. Saradnik/saradnica na projektu usko sarađuje sa rukovodiocem projekta sa posebnim naglaskom na praćenje i izvještavanje vezano za finansijske aspekte realizacije projekta.

 • Pruža administrativnu i logističku podršku projektu,
 • U slučaju potrebe pruža podršku pri izradi narativnih izvještaja,
 • Pruža logističku podršku za sve treninge, kurseve, seminare i radionice vezane za projekt,
 • Vodi dnevnik događaja, usmjerava korespodenciju dodajući potrebne dodatne informacije i koordinira praćenje aktivnosti i rokova,
 • Koordinira aranžmane za obuke – raspored trenera, lokacija, logistička podrška itd.
 • Pomaže u pripremi programa za sastanke unutar i izvan organizacije, dogovara sastanke sa projektnim akterima, uključujući logističku i sličnu podršku,
 • Prikuplja podatke, informacije i materijal za publikacije, biltene, i slično,
 • Priprema, izrađuje i podnosi potrebne finansijske izvještaje.
 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (ekonomija, pravo, menadžment, društvene nauke – psihologija, socijalni rad i druge nauke),
  • Vještine rada na računaru (MS office),
  • Vozačka dozvola B kategorija-aktivan vozač,
  • Aktivno znanje engleskog jezika,
  • Znanja o budžetiranju, financijskom upravljanju, upravljanje projektnim ciklusom, praćenja i evaluacije.
Oglas ostaje otvoren do 05.05.2024. godine. Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuju ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili putem pošte na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/SARADNICA NA PROJEKTU“.Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/  
Nepotpune prijave neće se razmatrati.Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.  

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima