back to top

U Sarajevu održana panel diskusija o garanciji lokalne autonomije u FBiH

Panel diskusija o garanciji lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi održana je danas u Sarajevu.

Na zahtjev Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće Evrope je angažiralo eksperte koji su izradili Izvještaj “Garancija lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi – stručno mišljenje i preporuke”.

Sekretar Općine Centar Adelina Džanković kazala je da neusaglašenost propisa sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH ima za posljedicu ugrožavanje prava jedinica lokalne samouprave, jer se zakon ne može dosljedno primjenjivati.

–  Jedan od primjera je donošenje internih akata jedinice lokalne samouprave, a to su prije svega odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Viši organi vlasti insistiraju na primjeni raznih propisa koji su doneseni prije Zakona o principima lokalne samouprave, gdje se ne uvažava njegov specifični karakter, u smislu da je to propis koji u cjelosti reguliše rad organa uprave i on je instrument međunarodnog ugovora, odnosno Evropske povelje o lokalnoj samoupravi – kazala je Džanković.

Dodala je da primjena ranijih zakonskih rješenja prije usvajanja i donošenja zakona o principima lokalne samouprave dovodi do toga da imamo situaciju u kojoj se odluke o internoj organizaciji organa uprave donose na komplikovan način, uz puno sudionika, a utiče direktno i ugrožava efektivno upravljanje organa uprave, što je osnovni preduslov za ostvarivanje prava građana.

Izvještaj, između ostalog, predstavlja stručni odgovor na mišljenje Federalnog ministarstva pravde i stav upravne inspekcije u pogledu utvrđivanja nadležnosti za donošenje odluke o organizaciji službi jedinica lokalne samouprave i donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara kazala je da od kako je preuzela funkciju predsjednice FBiH nastoji koordinirati lokalnu samoupravu, kantone i Federaciju jer smatra da život počinje u općinama i da je jako važno osigurati podršku viših razina vlasti općinama, kako bi one mogle zadovoljiti osnovne potrebe svih građana.

– Građani kada imaju problem prvo se obraćaju načelnicima, gradonačelnicima i njihovim službama. Lokalne zajednice su temelj Bosne i Hercegovine – izjavila je Bradara.

Smatra da ne postoje “tipični evropski standardi”, ali da postoji osnovni evropski standard koji nalaže da se građanima osiguraju osnovni uslovi za život i zdravu sredinu, gdje su im dostupne zdravstvene usluge, obrazovanje i drugo.

Dugoročni cilj panel diskusije je otvoriti dijalog sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o njihovoj zakašnjeloj obavezi harmonizacije zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uvažavajući poseban karakter ovog Zakona u odnosu na opće zakonodavstvo.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima