back to top

Zapošljavaju na nekoliko pozicija – Udruženje mreža za izgradnju mira

Žene za Žene International od 1994 godine podržava žene u njihovim naporima da poboljšaju svoj ekonomski, politički i društveni položaj, te da aktivno učestvuju u donošenju odluka kako u svojoj porodici tako i u lokalnoj zajednici. Od 1998. godine smo u okviru CORE programa i mikrofinancija radili sa više od 80.000 žena u preko 50 lokalnih zajednica i podržali osnivanje preko 30 udruženja žena širom BiH. Nastavili smo sa mentorstvom lokalnih udruženja žena nastalih nakon ovog programa i proširili djelovanje kroz osnivanje Mreže udruženja žena za ruralni razvoj u BiH koja je osnovana 2018, te od 2016 podržavamo mlade djevojke kroz jednogodišnji program Akademiju demokratije za mlade žene (DAYW). Od 2024.godine u saradnji sa Empow’Her organizacijom otvaramo prvi Centar za žene u Sarajevu.

Zapošljavaju na nekoliko pozicija – Udruženje mreža za izgradnju mira

Obzirom na dinamičan rast i kontinuirani razvoj naše organizacije, tražimo pojedince koji će se pridružiti našem timu i doprinijeti zajedničkom uspjehu.

Ako želiš postati dio tima koji:

 • Cijeni tvoj rad i znanje
 • Zanima se za tvoje ciljeve i pomaže ti da ih ostvariš
 • Podstiče na tvoj lični i profesionalni razvoj
 • Podstiče i ima opuštenu i kreativnu atmosferu

Prijavi se na oglas za:

1. Službenica/službenik na projektu

2. Službenica/službenik za komunikacije

3. Koordinatorica/koordinator za poduzetništvo

1.  Službenica/službenik na projektu

Opis posla:

 • Implementira aktivnosti na postojećim projektima
 • Priprema, organizuje i koordinira  događaje i programe koji su sastavni dio projektnih aktivnosti
 • Učestvuje u izradi programskih izvještaja o realizaciji projekata
 • Komunicira sa partnerima na projektima i drugim učesnicima u procesu
 • Učestvuje na sastancima, radionicama, konferencijama i sličnim događajima
 • Izvodi treninge /edukacije za učesnice projekata

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma ili SSS uz odgovarajuće radno iskustvo
 • Vozačka dozvola i aktivno korištenje vozila (B kategorija)
 • Aktivno znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),
 • Aktivno znanje i rad na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Dodatna prednost će biti:

 • Iskustvo u izvođenju treninga/edukacija za odrasle
 • Iskustvo u radu na projektima u NVO sektoru
 • Odgovornost, predanost i tačnost u radu, analitičnost i sistematičnost (preporuke)
 • Komunikacijske sposobnosti – Dobre komunikacijske sposobnosti u govoru i pismu,
 • Timski rad – Sklonost timskom radu, dijeljenju ideja, učestvovanju u razrađivanju ideja, sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih radnih odnosa uz senzibilnost i poštovanje različitosti, posebno u radu sa ženama
 • Sposobnost za samostalan rad
 • Fleksibilnost u radu
 • Službenica/službenik za komunikacije

Službenica/službenik za komunikacije igra ključnu ulogu u jačanju javnog imidža organizacije i promoviše misiju kroz uspješne komunikacijske strategije. Ova pozicija se prvenstveno fokusira na održavanje društvenih mreža, nadgledanje izdavačkih aktivnosti i održavanja web stranice organizacije. Službenica/Službenik za komunikacije će također biti odgovoran za pripremu ŽŽI zaposlenih za interakciju sa javnošću i zvaničnim medijima radi širenja informacija o radu i ciljevima NVO.

Opis posla:

 • Razvija i implementira komunikacijske strategije za promovisanje misije i projekata organizacije.
 • Upravlja i održava društvene mreže kako biste povećali angažman i dosegli širu publiku.
 • Kreira i objavljuje autentične sadržaje, uključujući članke, priče o učesnicama programa, postove na blogu, saopštenja za javnost, biltene i druge potrebne sadržaje
 • Osigurava da je web stranica organizacije ažurna, prilagođena korisnicima i da tačno odražava aktivnosti i uticaj NVO.
 • Njeguje odnose sa medijima i novinarima kako biste osigurali medijsku pokrivenost i promovirali rad organizacije.
 • Prati medijsku pokrivenost i trendove na društvenim mrežama kako biste prilagodili komunikacijske strategije prema potrebi.
 • Koordinira aktivnosti za odnose s javnošću, uključujući događaje, kampanje i partnerstva.
 • Sarađuje s internim timovima kako bi se prikupile informacije i priče za komunikacijske materijale.
 • Osigurava komunikacijsku podršku za aktivnosti prikupljanja sredstava i angažovanje donatora.
 • Mjeri i analizira djelotvornost komunikacijskih strategija i izvještava o ključnim indikatorima učinka.
 • Promoviše aktivnosti pojedinačnih projekata u skladu sa planom aktivnosti I implementacijom
 • Priprema, organizuje i koordinira  događaje i programe koji su sastavni dio projektnih aktivnosti
 • Učestvuje u izradi programskih izvještaja o realizaciji projekata
 • Komunicira sa partnerima na projektima i drugim učesnicima u procesu
 • Učestvuje na sastancima, radionicama, konferencijama i sličnim događajima
 • Izvodi treninge /edukacije za učesnice projekata

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma ili SSS uz odgovarajuće radno iskustvo
 • Vozačka dozvola i aktivno korištenje vozila (B kategorija)
 • Aktivno znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),
 • Aktivno znanje i rad na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije,
 • Poznavanje upotrebe AI

Dodatna prednost će biti:

 • Iskustvo u izvođenju treninga/edukacija za odrasle
 • Iskustvo u radu na projektima u NVO sektoru
 • Odgovornost, predanost i tačnost u radu, analitičnost i sistematičnost (preporuke)
 • Komunikacijske sposobnosti – Dobre komunikacijske sposobnosti u govoru i pismu,
 • Timski rad – Sklonost timskom radu, dijeljenju ideja, učestvovanju u razrađivanju ideja, sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih radnih odnosa uz senzibilnost i poštovanje različitosti, posebno u radu sa ženama
 • Sposobnost za samostalan rad
 • Fleksibilnost u radu
 • Koordinatorica/koordinator za poduzetništvo

Projekat: „Prema jednakosti, žene i građani u akciji za inkluzivnije društvo u Bosni i Hercegovini“

Žene za Žene International zajedno sa francuskom partnerskom organizacijom Empow’Her  od januara 2024 implementira projekat  „Prema jednakosti“, uz podršku AFD – Agence Française de Développement. Cilj projekta je pružiti podršku poduzetništvu žena u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj Istočnoj Evropi.

Planirana je uspostava Sist’Her centar za žene u Sarajevu, koje će biti epicentar poslovnih aktivnosti žena, razvoja i sestrinstva među ženama iz Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine! U našem Centru ćemo zajedno kreirati mreže, dijeliti znanje i iskustvo jedne s drugima, te promovirati međusobno učenje i rast.

Opis posla:

Priprema, organizuje i pruža različite vrste obuka i edukacija, savjetovanja i mentoringa i događaja u oblasti poduzetništva za žene:

 • Organizuje i vodi „Školu poduzetništva za žene“ za poduzetnice početnice i za postojeće biznise koje vode žene
 • Priprema i osmišlja programe i kurikulum i metode za prenos znanja i vještina za učenje o poduzetništvu u sklopu „Škole poduzetništva“,
 • Organizuje specijalističke obuke a u skladu sa potrebama poduzeća/start-upa  i postojećih biznisa koje vode žene na teme: marketing, vanjskotrgovinsko poslovanje, uvođenje standarda kvalitete, održavanje web stranice i dr. aktuelne teme za poduzetnice.
 • Vrši mentorisanje novoosnovanih i postojećih  biznisa za korisnice Sist Her Centra
 • Pruža osnovne informacije i savjetovanje o procesu registracije, potrebnoj dokumentaciji i procedurama u skladu sa odabranom poslovnom djelatnošću
 • Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za provedbu cjelokupnog procesa registracije kod nadležnih institucija.
 • Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za finansiranje start-upa i postojećih biznisa
 • Povezuje poduzetnice sa vanjskim saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti (finansije, pravo, bankarski sektor, marketing agencije,  mikrokreditne organizacije, informacijske tehnologije itd.)
 • Pomaže korisnicama centra da se uključe u razmjenu u okviru programa EU She Founder – ERASMUS za mlade poduzetnike/ce

Priprema, organizuje i učestvuje u različitim vidovima promocije žena u poduzetništvu događajima u cilju promocije biznisa žena / korisnica Centra Sist’Her:

Redovno prati i informiše poduzetnice/korisnice Sist’Her Centra o:

 • javnim pozivima i programima  u BiH i regiji koji se odnose na start-up i postojeće biznise
 • programima za poticaj razvoja poduzetništva
 • dostupnim programima za pristup bespovratnim sredstvima za poduzetnice
 • poslovnim događajima (konferencije, seminari, sajmovi, poslovni susreti…) i drugim bitnim dešavanjima u BiH, Balkanu i Evropi.

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • VSS
 • Minimalno 3 godine iskustva u oblasti poduzetništva
 • Odlična pisana i govorna komunikacija
 • Odlične interpersonalne vještine i sposobnost timskog rada
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično radno poznavanje MS Office-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

 Sva radna mjesta su u Sarajevu.

Za uspješnu prijavu, potrebno je poslati sljedeće:

 • motivaciono pismo,
 • biografiju (CV)

na E-mail: posao@zenezazene.ba.

U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Sve prijava pristigle do 31. maja 2024.godine, će biti razmatrane u prvom krugu, a kandidati/kinje koji ispunjavaju uslove, će biti pozvani na razgovor.

Prvi pregled i odabir pristiglih prijava bit će izvršen u periodu od 01. do 15. juna 2024. godine.

Oglas se objavljuje 13.05.2024. godine i ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Žene za Žene International od 1994 godine podržava žene u njihovim naporima da poboljšaju svoj ekonomski, politički i društveni položaj, te da aktivno učestvuju u donošenju odluka kako u svojoj porodici tako i u lokalnoj zajednici. Od 1998. godine smo u okviru CORE programa i mikrofinancija radili sa više od 80.000 žena u preko 50 lokalnih zajednica i podržali osnivanje preko 30 udruženja žena širom BiH. Nastavili smo sa mentorstvom lokalnih udruženja žena nastalih nakon ovog programa i proširili djelovanje kroz osnivanje Mreže udruženja žena za ruralni razvoj u BiH koja je osnovana 2018, te od 2016 podržavamo mlade djevojke kroz jednogodišnji program Akademiju demokratije za mlade žene (DAYW). Od 2024.godine u saradnji sa Empow’Her organizacijom otvaramo prvi Centar za žene u Sarajevu.

Obzirom na dinamičan rast i kontinuirani razvoj naše organizacije, tražimo pojedince koji će se pridružiti našem timu i doprinijeti zajedničkom uspjehu.

Ako želiš postati dio tima koji:

 • Cijeni tvoj rad i znanje
 • Zanima se za tvoje ciljeve i pomaže ti da ih ostvariš
 • Podstiče na tvoj lični i profesionalni razvoj
 • Podstiče i ima opuštenu i kreativnu atmosferu

Prijavi se na oglas za:

1. Službenica/službenik na projektu

2. Službenica/službenik za komunikacije

3. Koordinatorica/koordinator za poduzetništvo

1.  Službenica/službenik na projektu

Opis posla:

 • Implementira aktivnosti na postojećim projektima
 • Priprema, organizuje i koordinira  događaje i programe koji su sastavni dio projektnih aktivnosti
 • Učestvuje u izradi programskih izvještaja o realizaciji projekata
 • Komunicira sa partnerima na projektima i drugim učesnicima u procesu
 • Učestvuje na sastancima, radionicama, konferencijama i sličnim događajima
 • Izvodi treninge /edukacije za učesnice projekata

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma ili SSS uz odgovarajuće radno iskustvo
 • Vozačka dozvola i aktivno korištenje vozila (B kategorija)
 • Aktivno znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),
 • Aktivno znanje i rad na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Dodatna prednost će biti:

 • Iskustvo u izvođenju treninga/edukacija za odrasle
 • Iskustvo u radu na projektima u NVO sektoru
 • Odgovornost, predanost i tačnost u radu, analitičnost i sistematičnost (preporuke)
 • Komunikacijske sposobnosti – Dobre komunikacijske sposobnosti u govoru i pismu,
 • Timski rad – Sklonost timskom radu, dijeljenju ideja, učestvovanju u razrađivanju ideja, sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih radnih odnosa uz senzibilnost i poštovanje različitosti, posebno u radu sa ženama
 • Sposobnost za samostalan rad
 • Fleksibilnost u radu
 • Službenica/službenik za komunikacije

Službenica/službenik za komunikacije igra ključnu ulogu u jačanju javnog imidža organizacije i promoviše misiju kroz uspješne komunikacijske strategije. Ova pozicija se prvenstveno fokusira na održavanje društvenih mreža, nadgledanje izdavačkih aktivnosti i održavanja web stranice organizacije. Službenica/Službenik za komunikacije će također biti odgovoran za pripremu ŽŽI zaposlenih za interakciju sa javnošću i zvaničnim medijima radi širenja informacija o radu i ciljevima NVO.

Opis posla:

 • Razvija i implementira komunikacijske strategije za promovisanje misije i projekata organizacije.
 • Upravlja i održava društvene mreže kako biste povećali angažman i dosegli širu publiku.
 • Kreira i objavljuje autentične sadržaje, uključujući članke, priče o učesnicama programa, postove na blogu, saopštenja za javnost, biltene i druge potrebne sadržaje
 • Osigurava da je web stranica organizacije ažurna, prilagođena korisnicima i da tačno odražava aktivnosti i uticaj NVO.
 • Njeguje odnose sa medijima i novinarima kako biste osigurali medijsku pokrivenost i promovirali rad organizacije.
 • Prati medijsku pokrivenost i trendove na društvenim mrežama kako biste prilagodili komunikacijske strategije prema potrebi.
 • Koordinira aktivnosti za odnose s javnošću, uključujući događaje, kampanje i partnerstva.
 • Sarađuje s internim timovima kako bi se prikupile informacije i priče za komunikacijske materijale.
 • Osigurava komunikacijsku podršku za aktivnosti prikupljanja sredstava i angažovanje donatora.
 • Mjeri i analizira djelotvornost komunikacijskih strategija i izvještava o ključnim indikatorima učinka.
 • Promoviše aktivnosti pojedinačnih projekata u skladu sa planom aktivnosti I implementacijom
 • Priprema, organizuje i koordinira  događaje i programe koji su sastavni dio projektnih aktivnosti
 • Učestvuje u izradi programskih izvještaja o realizaciji projekata
 • Komunicira sa partnerima na projektima i drugim učesnicima u procesu
 • Učestvuje na sastancima, radionicama, konferencijama i sličnim događajima
 • Izvodi treninge /edukacije za učesnice projekata

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Univerzitetska diploma ili SSS uz odgovarajuće radno iskustvo
 • Vozačka dozvola i aktivno korištenje vozila (B kategorija)
 • Aktivno znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),
 • Aktivno znanje i rad na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije,
 • Poznavanje upotrebe AI

Dodatna prednost će biti:

 • Iskustvo u izvođenju treninga/edukacija za odrasle
 • Iskustvo u radu na projektima u NVO sektoru
 • Odgovornost, predanost i tačnost u radu, analitičnost i sistematičnost (preporuke)
 • Komunikacijske sposobnosti – Dobre komunikacijske sposobnosti u govoru i pismu,
 • Timski rad – Sklonost timskom radu, dijeljenju ideja, učestvovanju u razrađivanju ideja, sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih radnih odnosa uz senzibilnost i poštovanje različitosti, posebno u radu sa ženama
 • Sposobnost za samostalan rad
 • Fleksibilnost u radu
 • Koordinatorica/koordinator za poduzetništvo

Projekat: „Prema jednakosti, žene i građani u akciji za inkluzivnije društvo u Bosni i Hercegovini“

Žene za Žene International zajedno sa francuskom partnerskom organizacijom Empow’Her  od januara 2024 implementira projekat  „Prema jednakosti“, uz podršku AFD – Agence Française de Développement. Cilj projekta je pružiti podršku poduzetništvu žena u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj Istočnoj Evropi.

Planirana je uspostava Sist’Her centar za žene u Sarajevu, koje će biti epicentar poslovnih aktivnosti žena, razvoja i sestrinstva među ženama iz Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine! U našem Centru ćemo zajedno kreirati mreže, dijeliti znanje i iskustvo jedne s drugima, te promovirati međusobno učenje i rast.

Opis posla:

Priprema, organizuje i pruža različite vrste obuka i edukacija, savjetovanja i mentoringa i događaja u oblasti poduzetništva za žene:

 • Organizuje i vodi „Školu poduzetništva za žene“ za poduzetnice početnice i za postojeće biznise koje vode žene
 • Priprema i osmišlja programe i kurikulum i metode za prenos znanja i vještina za učenje o poduzetništvu u sklopu „Škole poduzetništva“,
 • Organizuje specijalističke obuke a u skladu sa potrebama poduzeća/start-upa  i postojećih biznisa koje vode žene na teme: marketing, vanjskotrgovinsko poslovanje, uvođenje standarda kvalitete, održavanje web stranice i dr. aktuelne teme za poduzetnice.
 • Vrši mentorisanje novoosnovanih i postojećih  biznisa za korisnice Sist Her Centra
 • Pruža osnovne informacije i savjetovanje o procesu registracije, potrebnoj dokumentaciji i procedurama u skladu sa odabranom poslovnom djelatnošću
 • Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za provedbu cjelokupnog procesa registracije kod nadležnih institucija.
 • Povezuje korisnice centra sa pružaocima usluga za finansiranje start-upa i postojećih biznisa
 • Povezuje poduzetnice sa vanjskim saradnicima, stručnjacima iz različitih oblasti (finansije, pravo, bankarski sektor, marketing agencije,  mikrokreditne organizacije, informacijske tehnologije itd.)
 • Pomaže korisnicama centra da se uključe u razmjenu u okviru programa EU She Founder – ERASMUS za mlade poduzetnike/ce

Priprema, organizuje i učestvuje u različitim vidovima promocije žena u poduzetništvu događajima u cilju promocije biznisa žena / korisnica Centra Sist’Her:

Redovno prati i informiše poduzetnice/korisnice Sist’Her Centra o:

 • javnim pozivima i programima  u BiH i regiji koji se odnose na start-up i postojeće biznise
 • programima za poticaj razvoja poduzetništva
 • dostupnim programima za pristup bespovratnim sredstvima za poduzetnice
 • poslovnim događajima (konferencije, seminari, sajmovi, poslovni susreti…) i drugim bitnim dešavanjima u BiH, Balkanu i Evropi.

Kandidati/kinje trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • VSS
 • Minimalno 3 godine iskustva u oblasti poduzetništva
 • Odlična pisana i govorna komunikacija
 • Odlične interpersonalne vještine i sposobnost timskog rada
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika
 • Odlično radno poznavanje MS Office-a
 • Vozačka dozvola B kategorije

 Sva radna mjesta su u Sarajevu.

Za uspješnu prijavu, potrebno je poslati sljedeće:

 • motivaciono pismo,
 • biografiju (CV)

na E-mail: posao@zenezazene.ba.

U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Sve prijava pristigle do 31. maja 2024.godine, će biti razmatrane u prvom krugu, a kandidati/kinje koji ispunjavaju uslove, će biti pozvani na razgovor.

Prvi pregled i odabir pristiglih prijava bit će izvršen u periodu od 01. do 15. juna 2024. godine.

Oglas se objavljuje 13.05.2024. godine i ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima