back to top

Zastupnici u Skupštini KS nisu usvojili izvještaje o poslovanju ‘ViK-a’ i ‘Bags-Energotehnika’

Skupština Kantona Sarajevo na sjednici danas nije usvojila izvještaje o poslovanju  za 2021. godinu dva kantonalna javna komunalna preduzeća i to: “Vodovod i kanalizacija” i „Bags-Energotehnika“ d.d. Vogošća.

Podršku zastupnika Skupštine KS dobili su izvještaji o poslovanju za 2021.godinu šest kantonalnih javnih komunalnih preduzeća: Park, Rad, Sarajevogas, Pokop, Toplane – Sarajevo i Tržnice-pijace.

U zbirnoj informaciji navodi se da su dobit u poslovanju ostvarila preuzeća: Sarajevogas, Toplane, Park, Tržnice-pijace, Pokop, Rad, JKP Trnovo, Vodostan Ilijaš te Komunalac Hadžići u ukupnom iznosu od 7.721.835 KM i manja je za 4,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit u 2021. godini, osim KJKP Vodovod i kanalizacija, ostvarila su sva kantonalna javna komunalna preduzeća u ukupnom iznosu 6.877.739 KM i manja je za 11,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Gubitak u 2021. godini ostvarilo je samo KJKP Vodovod i kanalizacija u iznosu od 13.289.937 KM i manji je za 6,8 posto u odnosu na ostvareni gubitak na dan 31. decembra 2020. godine.

Iz Vodovoda i kanalizacije su tokom obrazloženja tačke kazali da je 2021. godina specifična, jer im je poslovanje otežano zbog korone, ali i da su imali i dvije uprave u toj godini.

U izvještaju se navodi da su komunalna preduzeća u KS-u u 2021. godini ostvarila prihode od 293.544.168 KM koji su veći za 2,9 posto od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Prihod od osnovne aktivnosti iznosi 280.145.981 KM i veći je za 2,5 posto u odnosu na 2020. godinu i učestvuje sa 95,4 posto u prihodu.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 299.112.270 KM i veći su za 2,3 posto u odnosu na ostvarene ukupne rashode iz 2020. godine. Materijalni troškovi i usluge iznose 149.370.803 KM i veći su za 1,8 posto u odnosu na 2020. godinu, a učestvuju sa 49,9 posto u ukupnim rashodima. Troškovi zaposlenih iznose 89.677.081 KM i manji su za 1,7 posto u odnosu na 2020. godinu, a učestvuju sa 30,0 posto u ukupnim rashodima.

Istaknuto je da cijene komunalnih usluga utiču na ostvareni finansijski rezultat te da sva preduzeće navode da posluju po neekonomskim cijenama. Kod posmatranja prijedloga predloženih cijena najveće je povećanje predloženo kod cijena za vodu i odvodnju otpadnih voda.

U toku 2021. godine javnim komunalnim preduzećima doznačena su sredstava iz budžeta Kantona u iznosu od 24.379.601 KM i manja su za 23,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveća sredstva doznačena su KJKP-u Pokop u iznosu od 2.499.883 KM.

Realizovana investiciona ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2021. godini, prema podacima komunalnih preduzeća iznosila su 7.931.487 KM i manja su za 40,1 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U toku 2021. godine u komunalnim preduzećima bilo je ukupno 3.318 zaposlenih na temelju sati rada. U odnosu na prethodnu godinu zaposlenost je manja za 3,6 posto. Prosječna plaća u komunalnim preduzećima u 2021. godini je iznosila 1.108 KM na temelju sati rada i veća je za 0,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, a manja je za 11,4 posto od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu koja iznosi 1.251 KM.

Na dan 31. decembra 2021. godine prema kvalifikacionoj strukturi zaposlenih, radnici sa srednjom spremom čine 31,7 posto, kvalifikovani radnici čine 23,6 posto, radnici sa visokom i višom spremom 15,5 posto, a 22,5 posto iznosi učešće zaposlenih sa nižim kvalifikacijama.

Skupština je jednoglasno prihvatila zaključak Adija Kalema kojim se zadužuje Vlada KS i resorno ministarstvo da kantonalnim javnim preduzećima, a kako bi se ubrzali procesi prilikom izgradnje, rekonstrukcije i sanacije projekata od javnog interesa za Kanton Sarajevo, izdaju jasnu instrukciju davanja prednosti projektima od javnog značaja prilikom obrade dokumentacije i realizacije projekata.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima