back to top

Ako vam let kasni ili je otkazan IMATE PRAVA NA ODŠTETU: Prevoznik mora da vam isplati i do 600 evra pod ovim uslovima

U slučaju da letovi duže vrijeme kasne, ne ostvare se ili je putniku uskraćeno ukrcavanje, putnici imaju pravu na jednu ili dvije vrste naknade: povraćaj novca i naknadu štete. Na sajtu Er Srbija oni mogu naći obavještenje kome treba da upute svoje reklamacije ako im se ova prava uskrate.

Ukidanje leta

Ukoliko je let za koji su potvrdili rezervaciju ukinut, putnicima će biti pružen izbor između nadoknade ili preusmjerenja. Nadoknada po punoj cijeni karte se dobija u roku od sedam dana. Moguća je i ako dio putovanja nije realizovan ili ako je dio putovanja realizovan, ali više ne služi svrsi putnikovog prvobitnog plana. Takođe je, kada je to relevantno, omogućen i povratni let. Naknada štete u slučaju kašnjenja i otkazivanja letaIZVOR: MONDO/STEFAN STOJANOVIĆ

“Preusmjerenje se vrši pod sličnim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije u što kraćem roku ili pod uporedivim uslovima prevoza, do vaše konačne destinacije kasnijeg datuma kad vama to odgovara, u zavisnosti od dostupnosti mjesta. U slučajevima kad mjesto, grad ili region ima više od jednog aerodroma i kompanija Er Srbija vam ponudi let do različitog aerodroma u odnosu na onaj iz vaše rezervacije, Er Srbija će pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama”, navodi se na sajtu.

Putnici će dobiti i besplatne prednosti, kao što su besplatni obroci i osveženje u skladu sa vremenom čekanja, dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.

“U slučaju preusmjerenja, kad je razumno očekivano vrijeme polaska novog leta najmanje dan nakon planiranog polaska ukinutog leta, mi ćemo vam ponuditi besplatan hotelski smještaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći ili kad je potreban dodatan boravak u odnosu na namjeravani; besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mesta smještaja”, tvrde.

Ukoliko im je let uskraćen, putnici imaju pravo na naknadu od 250 evra za letove do 1.500 km, 400 evra za letove od 1.500 do 3.500 km ili 600 evra za letove preko 3.500 km.

Međutim, ukoliko im Er Srbija ponudi preusmjeravanje putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50 odsto.

“Molimo vas da imate na umu da kompanija Er Srbija neće moći da plati navedenu nadoknadu na licu mjesta. Treba da pošaljete zahtjev za odštetu našem odeljenju Podrške putnicima. Odobrena nadoknada će vam biti isplaćena putem EMD vaučera (elektronskog dokumenta za razne svrhe) ili putem elektronskog bankovnog transfera, po vašem izboru”, objašnjavaju.

Kašnjenje leta

Kad ima razloga da kompanija očekuje da će vrijeme polaska biti kasnije od planiranog vremena polaska: za dva ili više sati (za letove do 1.500 km) za tri ili više sati (za letove između 1.500 km i 3.500 km) i za četiri ili više sati (za letove preko 3.500 km), putnici imaju pravo na sljedeće besplatne prednosti:

 • besplatne obroke i osvježenja u skladu sa vremenom čekanja,
 • dva besplatna telefonska poziva, teleksa ili poruke putem faksa ili mejla.

“Kad je razumno očekivano vrijeme polaska najmanje dan nakon vremena polaska koje je prethodno najavljeno, ponudićemo vam besplatan hotelski smještaj u slučajevima kad je neophodan boravak tokom jedne ili više noći kao i besplatan prevoz od/do aerodroma do/od mjesta smještaja”, navodi se na sajtu. Naknada štete u slučaju kašnjenja i otkazivanja letaIZVOR: MONDO/STEFAN STOJANOVIĆ

Ukoliko je let odložen najmanje pet sati, za sve letove putnici imaju pravo na nadoknadu u roku od sedam dana, pune cijene karte po ceni po kojoj je kupljena, za dio ili dijelove putovanja koji nisu realizovani, i za dio ili dijelove koji su već realizovani ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu prvobitnog putnog plana putnika, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska.

Uskraćeno ukrcavanje

Uskraćeno ukrcavanje znači da putnicima nije dozvoljeno da se ukrcaju na avion uprkos tome što su se propisno prijavili za let sa potvrđenom rezervacijom i u okviru roka za ček-in, osim ako im ukrcavanje nije dozvoljeno iz opravdanih razloga koji se tiču zdravlja, bezbjednosti, sigurnosti ili činjenice da ne poseduju odgovarajuću putnu ispravu.

Ukoliko im je let uskraćen, putnici imaju pravo na naknadu od 250 evra za letove do 1.500 km, 400 evra za letove od 1.500 do 3.500 km ili 600 evra za letove preko 3.500 km.

Međutim, ukoliko im Er Srbija ponudi preusmjeravanje putovanja do konačne destinacije putem alternativnog leta, ova nadoknada se može smanjiti za 50 odsto.

“Ukoliko iz nekog razloga niste dobili naknadu štete na koju imate pravo ili ste odbijeni sa leta na nekom od aerodroma u inostranstvu, potrebno je da pošaljete zahtjev za odštetu našem odjeljenju Podrške putnicima. U tom slučaju, odobrena nadoknada će vam biti isplaćena putem EMD vaučera (elektronskog dokumenta za kupovinu nove karte) ili putem elektronskog bankovnog transfera, po vašem izboru”, navodi se na sajtu Er Srbije.

Druga mogućnost je nadoknada u roku od sedam dana, pune cijene karte po cijeni po kojoj je kupljena, za dio ili dijelove putovanja koji nisu realizovani, i za deo ili delove koji su već realizovani, ukoliko let više ne služi svrsi u pogledu vašeg prvobitnog putnog plana, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom do prve tačke polaska, u najkraćem mogućem roku.

Treća opcija je preusmjeravanje

“U slučajevima kad mjesto, grad ili region ima više od jednog aerodroma i kompanija Er Srbija vam ponudi let do različitog aerodroma u odnosu na onaj iz vaše rezervacije, Er Srbija će pokriti troškove vašeg prevoza od tog drugog aerodroma ili do onog koji je naveden u vašoj rezervaciji, ili do druge destinacije u blizini, po dogovoru sa vama”, navode iz kompanije. Naknada štete u slučaju kašnjenja i otkazivanja letaIZVOR: PROFIMEDIA

Iz Er Srbije tvrde da će putnicima u ovom slučaju pružiti i ibesplatne prednosti, koje se nude i u slučaju otkazanog leta.

U kojim slučajevima se naknada ne isplaćuje?

Naknada se ne isplaćuje u određenim slučajevima. To su:

 • ukoliko ste obavješteni o ukidanju leta najmanje dvije nedjelje pre planiranog vremena polaska ili
 • ukoliko ste obavješteni o ukidanju leta između dvije nedjelje i sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmjerenje koje vam omogućava da poletite ne više od dva sata pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od četiri sata poslije planiranog vremena dolaska ili
 • ukoliko ste obavješteni o ukidanju leta manje od sedam dana pre planiranog vremena polaska i ponuđeno vam je preusmjerenje koje vam omogućava da poletite ne više od sat vremena pre planiranog vremena polaska i stignete na konačnu destinaciju manje od dva sata posle planiranog vremena dolaska ili
 • ukoliko Kompanija Er Srbija može dokazati da su ukidanje leta izazvale izuzetne okolnosti koje se nisu mogle izbeći čak i da su preduzete sve razumne mjere.

Kada možete ostvariti svoja prava?

Odredbe vezane za prava putnika će se primjenjivati ukoliko:

 • putujete sa aerodroma koji se nalazi na teritoriji zemlje koja je potpisnica „ECCA“ sporazuma i na koju se „ECCA“ sporazum primjenjuje ili sa aerodroma koji se nalazi u trećoj zemlji na aerodrom koji se nalazi u oblasti „ECCA“, pod uslovom da već niste dobili prednosti ili nadoknadu ili da vam već nije pružena pomoć u toj trećoj zemlji i ukoliko je operativni avio-prevoznik za taj let kompanija Er Srbija;
 • imate potvrđenu rezervaciju za let o kom je riječ;
 • ukoliko se pojavite na ček-inu (sem ako je let otkazan): kako predviđa i u vreme koje je unapred i u pisanom obliku (uključujući elektronskim sredstvima) navela kompanija Er Srbija, organizator putovanja ili ovlašćeni turistički agent, ili ako vrijeme nije navedeno, najmanje 45 minuta pre objavljenog vremena polaska;
 • ukoliko vas je kompanija Er Srbija ili organizator putovanja prebacio sa leta za koji ste imali rezervaciju na drugi let, bez obzira na razloge;
 • ukoliko vam je karta izdata u okviru programa lojalnosti “Air Serbia Etihad Guest” ili drugog komercijalnog programa kompanije Er Srbija ili organizatora putovanja.

Odredbe vezane za prava putnika se neće primjenjivati ukoliko putujete besplatno ili po sniženoj cijeni koja nije neposredno ili posredno dostupna javnosti.

“Kompanija Er Srbija će, kao operativni avio-prevoznik, obratiti naročitu pažnju na potrebe osoba sa smetnjama u kretanju i njihove pratnje, kao i na potrebe djece koja nemaju pratnju”, navodi se na sajtu.

pressmediabih.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima