back to top

DNEVNIK TVSA/Polovina djece u BiH živi u siromaštvu

Prema istraživanja nevladinog sektora potvrđuju da je 23% građana apsolutno siromašno. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava davno su upozorili da, prema međunarodnim standardima, gotovo polovina djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu, kao i 80 posto penzionera u zemlji. Izrada socijalne karta koja bi prikazala realno stanje u Kantonu Sarajevo je zaustavljena. Razlog je, tvrde iz resornog ministarstva, što je u pripremi socijalna karta na federalnom nivou.

Metodologija izrade socijalne karte u KS usvojena je još 2018. godine. Imenovan je tim za njenu izradu. Više od 65. 000 maraka potrošeno na honorare za eksperte, urađen pilot i  sve je stalo prije glavnog istraživanja. Pravdano je to pandemijom. Ni skoro godinu dana poslije, pomaka nema. U odgovoru koji smo dobili iz nadležnog ministarstva, očigledno se odustalo od ovog projekta.

DNEVNIK TVSA/Polovina djece u BiH živi u siromaštvu

Akademik, Žarko Papić bio je šef tima koji je radio na pripremi ovog dokumenta i mapiranju socijalnih potreba. Već u prvoj fazi uočeni su ključni problemi socijalne politike i značaja mapiranja.

-Šta je pokazalo pilot istraživanje – da socijalne naknade ne utiču na siromaštvo. I kod osoba sa invaliditetom i ratnih i civilnih i kod drugih primalaca socijalnih naknada, dakle da nešto u sistemu ne valja – kazao je akademik, Žarko Papić.

A cilj socijalne karte jeste upravo prikazati realno stanje socijalnog statusa stanovništva.

-Ustanoviti koje su realne socijalne potrebe i izaći iz statusnog karaktera sistema socijalne zaštite gde nezavisno od vaših potreba, ako vi imate papire, neki status koji pokazuje, vi ćete dobiti neku socijalnu naknadu, dakle riječ je u ustanovljavanju pravih socijalnih potreba – ističe Žarko Papić.

Podaci koje mo dobili iz Agencije za statistiku BiH koja mjeri realtivno siromaštvo kao nivo izdataka za potrošnju, koje je niže od praga izdataka za potrošnju cjelokupnog stanovništva, zaključno sa 2015. godinom, iznosi 16,5 % siromašnih domaćinstava, s tim da se ovaj procenat povećava u ruralnim naseljima. Istraživanja nevladine organizacije, kaže Papić, potvrdila su da je 23% stanovništva apsolutno siromašno.

-Izlaz iz te situacije je da se dođe do pravog podatka i da se promijeni odnos prema socijalnim problemima u BiH. Mislim da Vlada pokazuje empatiju – kazao nam je Papić.

Prema podacima koje smo dobili iz  Kantonalnog zavoda za informatiku i statistiku od nešto više od 420. 000 stanovnika u KS , zaposleno je 148 000. Imamo 10. 000 više penzionera nego djece. U Federaciji – mnogo lošija struktura, na 544. 000 zaposlenih , 444. 000 penzionera. Socijalna karta u Federaciji, na osnovu koje bi se planirali Vladini programi mjera u oblasti zapošljavanja, socijalne podrške i zaštite, kako saznajemo danas u resornom ministarstvuje tek je u fazi pripreme Studije opravdanosti, a za njenu realizaciju mora prethoditi  Zakon. I sve to da bi nam i potvrdili koliko smo siromašni.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima