back to top

Eksterni evaluator za provođenje evaluacije aktivnosti na makro nivou u Bosni i Hercegovini i Kosovu – Udruženje mreža za izgradnju mira

DVV International – Uredi za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo traže evaluatora(e) da analiziraju aktivnosti vezano za politike/strategije/pravne propise (na makro nivou) u oblasti obrazovanja odraslih u 2019-2023 i daju preporuke za intervencije u narednoj projektnoj fazi (2025-2027).

Bosna i Hercegovina

Fokus ove evaluacije u BiH bit će na sljedećem cilju na makro nivou:

Indikator: “Normativni zakoni i obrazovne politike za ALE su razvijeni/poboljšani u pet administrativnih jedinica.”

Kosovo

Fokus ove evaluacije na Kosovu biće na sljedećem cilju na makro nivou :

Povećano je uključivanje obrazovanja odraslih u politike, strategije za smanjenje siromaštva i lokalne i državne budžete (makro nivo), indikatori:

 1. ALE je uključen u novi Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2022-2026.
 2. Novi Nacionalni akcioni plan za ALE zasnovan na KESP je izrađen i budžetiran.
 3. Uspostavljena je i implementira se nova interdisciplinarna mreža između ministarstava obrazovanja (MESTI, MASW, MCJS) i drugih pružalaca obrazovanja odraslih.

Procedura apliciranja

Rok za dostavljanje aplikacija je 27. august 2023. godine.

Prijavni paket treba da sadrži sljedeću dokumentaciju. Molimo da bude u skladu sa dole navedenim zahtjevima i da se koriste priloženi urneci:

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 1. CV(e) osobe(a) koja će biti uključena u zadatak na engleskom jeziku (molimo koristite priloženi obrazac);
 2. Tehnički prijedlog koji pokriva sljedeće aspekte (maksimalno 5 stranica);
  • Narativni pregled koji pokazuje razumijevanje zadatka
  • Detaljna metodologija
  • Plan rada, uključujući detaljne predložene korake implementacije
  • Razmatranje svih posebnih zahtjeva predviđenih za evaluaciju
  • Razmatranje specifičnog konteksta (zemlja, tema)
  • Interno upravljanje kvalitetom
 3. Detaljan finansijski prijedlog sa svim očekivanim troškovima (molimo koristite priloženi obrazac i dostavite ga sa svojeručnim potpisom). Procijenjena vrijednost evaluacije je 9.500 EUR.

Zainteresirani kandidati trebaju svoj prijavni paket poslati u elektronskom obliku na engleskom jeziku na:

Više informacija dostupno je u Javnom pozivu na engleskom jeziku. 

Izvor: dvv-international.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima