back to top

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Javna zdravstveno – nastavna ustanova Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla raspisuje javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca na sljedeće radne pozicije:

  1. Ordinirajući doktor u timu porodične medicine  u Odjeljenju u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte-porodične medicine – 4 izvršioca
  2. Ordinirajući doktor u timu u Dispanzeru za školsku djecu i omladinu – Služba opšte-porodične medicine – 1 izvršilac
  3. Ordinirajući doktor u timu hitne medicinske pomoći  u Odjeljenju hitne medicinske pomoći – Timovi hitne medicinske pomoći-  Služba hitne medicinske pomoći – 4 izvršioca
  4. Specijalista medicinske biohemije u Odjeljenju: Biohemijsko-hematološki laboratorij u Službi medicinske dijagnostike – 1 izvršilac
  5. Ordinirajući doktor u multidisciplinarnom timu u Centru za fizikalnu rehabilitaciju – Službe u zajednici – Službe u  zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 2 izvršioca
  6. Ordinirajući doktor u Multidisciplinarnim timovima za mentalno zdravlje – Centar za mentalno zdravlje Službe u zajednici – Službe u  zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 1 izvršilac.

Opise poslova, uslove i način apliciranja možete preuzeti u tekstu javnog konkursa na linku ispod (uz prijavni obrazac):

JAVNI KONKURS
PRIJAVNI OBRAZAC

Konkurs je objavljen 12.4.2024. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima