back to top

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) – poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge kreiranja i realizacije kampanje za podizanje javne svijesti s ciljem prevencije trgovine ljudima

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluge kreiranja i realizacije kampanje za podizanje javne svijesti s ciljem prevencije trgovine ljudima

Osnovne informacije

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) u Bosni i Hercegovini realizuje projekat koji ima za cilj doprinijeti suzbijanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta preživjelih žrtava trgovine ljudima i službenika za podršku svjedocima, te njihovo uključivanje u Državni referalni mehanizam.

Svrha i cilj angažmana

Angažman ima za svrhu kreiranje i realizaciju sveobuhvatne kampanje podizanja javne svijesti o prevenciji trgovine ljudima i zagovaranja o pravima žrtava i preživjelih žrtava trgovine ljudima. Kampanja treba uključiti inovativne komunikacijske kanale.

Zaduženja i odgovornosti

U okviru projektnog zadatka kreiranje i realizacija kampanje za podizanje javne svijesti s ciljem prevencije trgovine ljudima očekuje se sprovođenje sljedećih zadataka, a kako slijedi:

 1. izrada strategije, slogana, media plana i medijskih poruka;
 2. razvoj vizuala, bumpera i drugih audio/video materijala s preventivnim porukama za društvene mreže i realizacija kampanje na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) uključujući sponzorisanje sadržaja;
 3. razvoj Google AdWords banera i realizacija kampanje s preventivnim porukama.

MFS-EMMAUS će odabranoj agenciji olakšati pristup neophodnim resursima, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane uslovima angažmana, ugovorena agencija će biti angažovana od aprila 2024. do januara 2025. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Dostavljanje nacrta strategije, slogana, media plana i medijskih poruka na pregled i sugestije Najkasnije 10 dana nakon potpisivanja ugovora
Dostavljanje završne verzije strategije, slogana, media plana i medijskih poruka Najkasnije 7 dana po prijemu sugestija na nacrt
Razvoj vizuala, bumpera i drugih audio/video materijala s preventivnim porukama za društvene mreže i realizacija kampanje na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) uključujući sponzorisanje sadržaja U trajanju od 6 mjeseci za vrijeme trajanja ugovora
Realizacija Google AdWords kampanje s preventivnim porukama U trajanju od 6 mjeseci za vrijeme trajanja ugovora

Ekspertiza i iskustvo

Za obavljanje zadataka iz uslova agencija treba da ispunjava sljedeće kriterije:

 • Dokazano iskustvo u realizaciji marketinških kampanja;
 • Dokazano iskustvo u kreiranju i dizajnu Google AdWords banera, kao i vizuala, bumpera i drugih audio/video materijala za društvene mreže;
 • Dokazano iskustvo u vođenju kampanja na društvenim mrežama;
 • Iskustvo u realizaciji Google AdWords kampanja;
 • Izražene komunikacijske vještine.

Prijava

Ponuda treba da uključuje:

 1. Profil agencije;
 2. Portfolio sa referencama (obavezno navođenje linkova prethodnih radova); i
 3. Formular za prijavu (FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba).

Poziv je otvoren za pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 11.04.2024. godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima