back to top

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA PROVODI POSTUPAK ZA AKREDITACIJU 17 TIMOVA PORODIČNE MEDICINE

JU „Dom zdravlja“ Zenica zaključila je sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH Ugovor o nabavci usluge akreditacije 17 timova porodične medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom.

Naši zdravstveni radnici zaposleni u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom u saradnji sa Komisijom za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga uradili su veoma zahtjevan posao na ispunjavanju propisanih standarda za sigurnost i kvalitet primarne zdravstvene zaštite iz 2017. godine, koje je donijela Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH i koji predstavljaju ocjenu kvalitete u pružanja zdravstvenih usluga.

Dana 15. i 16.04.2024. godine u JU „Dom zdravlja“ Zenica boravilo je pet vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH, koji su utvrdili da JU „Dom zdravlja“ Zenica u cijelosti ispunjava propisane standarde.

U narednim danima, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH dodjelit će akreditaciju za 17 timova porodične medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom.

JU „Dom zdravlja“ Zenica nastavit će sa daljnjim aktivnostima na akreditaciji zdravstvenih službi.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA PROVODI POSTUPAK ZA AKREDITACIJU 17 TIMOVA PORODIČNE MEDICINE

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima