back to top

RADNICI ANGAŽOVANI U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI POHAĐAJU DODATNU EDUKACIJU IZ HITNE MEDICINSKE POMOĆI

JU „Dom zdravlja“ Zenica nabavila je uslugu dodatne edukacije za sve radnike angažovane u Službi hitne medicinske pomoći JU „Dom zdravlja“ Zenica, koju u skladu sa članom 43. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći („Službene novine Federacije BiH“ br. 98/13., 82/14., 51/17. i 22/19.) provodi Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo kao ovlaštena institucija za provođenje dodatne i kontinuirane edukacije od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Dodatnu edukaciju iz hitne medicinske pomoći završit će 34 radnika (6 doktora medicine, 14 med. tehničara, 4 dispičera, 6 dipl. med. tehničara i 4 vozača). Zavod za hitnu medicinsku pomoć provest će dana 18. i 19.04.2024. godine dodatnu edukaciju u Multimedijalnoj sali JU „Dom zdravlja“ Zenica.

Nakon završene dodatne edukacije, za naše radnike bit će izdato uvjerenja o završenoj edukaciji iz člana 50. navedenog Pravilnika.

RADNICI ANGAŽOVANI U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI POHAĐAJU DODATNU EDUKACIJU IZ HITNE MEDICINSKE POMOĆI

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima